10.10.04

Dogajanje na ŠSUL (študentskem svetu Univerze v Ljubljani)

Kot morda veste, sem po nekem naključju tudi član študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Tam se v resnici nič ne dogaja, le veliko denarja odteka v različne 'projekte'. Sam sem se trudil, da bi bilo tega čimmanj, toda večinoma sem bil preglasovan.

V četrtek, 14.10., bo ob 14. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani 6.
redna seja ŠSUL.
 1. Potrditev zapisnika 5. seje in realizacija sklepov
 2. Razpis kandidacijskega postopka za člana Komisije za Prešernove nagrade in priznanja
 3. Predstavitev projekta SRCa
 4. Predlog razdelitve sredstev 2. razpisa ŠSUL
 5. Brošura in zgibanka ŠSUL
 6. Razprava o predlogih sprememb Statuta UL, ki jih je sprejel ŠSUL 22.5.2003
 7. Predstavitev projekta Stalni sedež društva IAPSS
 8. Mednarodna konferenca ENAS
 9. Internetna stran ŠSUL
 10. Pobude in vprašanja svetnikov
 11. Razno
Nekaj mojih komentarjev: 4, 6, 8, 9, 10- nekdo spet hoče denar za 'svoje' projekte
5-ŠSFF-ju je namenjeno 150.000 za nakup strokovne literature (o tem na ŠSFF nismo razpravljali in to prvič vidim) ter 40.000 za študentsko izmenjavo, društva predsednice ŠSFF, ki je tudi podpredsednica ŠSUL (malo korupcije&klientilizma;). Skupaj ŠSUL razdeljuje 2M SIT

Ni komentarjev: