6.4.07

Konec statusa?

Osebe brez prihodkov (ZZZS)

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nimajo lastnih dohodkov in ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova. Zavezanec za prijavo oseb brez dohodkov v obvezno zdravstveno zavarovanje je občina stalnega prebivališča, ki preverja tudi pogoje za vključitev v zavarovanje. Za dodatne informacije o pogojih za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po tej zavarovalni podlagi se obrnite na pristojno občino.

Navodilo za pridobitev statusa zavarovanca po 21. točki 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
za zdravstveno zavarovanje potrebujete:
  • veljavno slovensko osebno izkaznico ali potni list (original in fotokopijo),
  • potrdilo o premoženjskem stanju, ki ga izda davčni urad izpostave občine stalnega bivališča,
  • davčno številko
Ljubljanska občina je celo pripravila obrazec.
Davčni urad Ljubljana, Izpostava Center
Adamič Lundrovo nabrežje 2 (Kresija, vhod proti Ljubljanici, 2. nadstropje)
Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure

Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo Občine Ljubljana
Dalmatinova 1 (nasproti Metalke)
Uradne ure od 8:00-12:00

1 komentar:

Anonimni pravi ...

Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,Wow Gold,Cheap World of Warcraft Gold,cheap wow gold,buy cheap wow gold,real wow gold,sell wow gold, ...Here wow gold of 1000 gold at $68.99-$80.99 ,World Of Warcraft Gold,buy wow gold,sell world of warcraft gold(wow gold),buy euro gold wow Cheap wow gold,cheapest wow gold store ... gw gold