14.9.04

13. seja Sveta OHK - danes, 14. 9. 2004 ob 13:00

V svetu OHK sodeluje tudi predstavnik študentov. Jaz sem zadržan (delam v OK BINK 12:00-14:00) in rad predlagal, da naj se kdo drug udeleži seje. Samo pokličite me na mobi.

Vabilo:
Vabim Vas na 13. sejo Sveta OHK, ki bo v torek, 14. 9. 2004 ob 13.00 uri v sobi OHK v prizidku FF.

Dnevni red:
  1. pregled predloga zapisnika 11. in 12. seje
  2. začetek študijskega leta
  3. izvajanje strateškega načrta
  4. predlog poslovnika
  5. razno
Oglasil se je tudi Miha Kovač, in predlagal, da pod točko razno uvrstimo še informacijo o gradnji novega Nuk (s posebnim ozirom na prostorsko stisko OHK) - vse potrebne materiale bo prinesel na sejo.


Ni komentarjev: