12.9.04

Študentska mnenja

******
Študentsko mnenje je zelo važen sestavni del habilitacije. Mora biti zelo dobro utemeljeno. Študentsko mnenje je seveda lahko tudi NEGATIVNO! Tako profesor NE MORE biti habilitiran. In ne more podaljšati zaposlitve na fakulteti.
Pisanje študentskih mnenj je naloga, ki zahteva veliko odgovornosti tako v pristopu, kot tudi izvedbi. To je edina priložnost, da študentje izrazijo nezadovoljstvo do svojega predavatelja. Potrebuje natančne in preverjene podatke, ki zagotavljajo ustrezno objektivnost in kakovostno argumentacijo. Želel bi si, da čimveč študentov sodeluje in prispeva tudi svoje mnenje o določenem profesorju, kajti le tako je lahko mnenje dobro utemeljeno.
******

Vsak pedagoški delavec fakultete mora biti 'habilitiran' (izvoljen v naziv). Nazivi so:
  1. asistent
  2. docent
  3. izredni profesor
  4. redni profesor

Habilitacije (izvolitve) vsake 4 leta sprejema senat fakultete. Postopek habilitacije je kar zapleten:

Najprej mora pedagoški delavec zaprositi za habilitacijo.

Nato Habilitacijska komisija fakultete napiše mnenje z uporabo določenih meril (važne so točke, ki jih pridobijo z objavo ali mentorstvom).

Drugi del pa moramo prispevati ŠTUDENTJE. ŠSO (študentski svet oddelka - predsednik Primož Bevc) napiše 'predhodno' mnenje študentov o pedagoškem delu in upravičenosti za izvolitev v naziv. Pri tem si pomaga z ŠTUDENTSKO ANKETO, ki jo fakulteta opravlja vsako leto na začetku šolskega leta.

Končno študentsko mnenje pa mora napisati predstavnik študentov v ŠSFF (Študentski svet Filozofske fakultete - yours truly;).

Ta vso zbrano gradivo pošlje habilitacijski komisiji Univerze v Ljubljani. Ta komisija poročilo pregleda in poda oceno.

Na koncu pa o vsaki oceni odloča še Senat FF (katerega član sem tudi jaz;).

Ni komentarjev: