21.9.04

Zagovori diplomskih nalog, sreda, 22.9.2004

DE REGGI MARIJA Južnič
15.9.2004 ob 14.30 uri
Vloga specialnih in univerzitetnih knjižnic v avstrijskem knjižničnem sistemu

HABJAN MOJCA Kobal
22.9.2004 ob 14. uri
Dejavniki zadovoljstva pri delu bibliotekarjev

ŠIŠKO KLAVDIJA Kobal
22.9.2004 ob 8. uri
Komunikacija bibliotekarja z uporabniki splošne knjižnice v tretjem življenjskem obdobju

KLOPČIČ KLEMEN Kovač
22.9.2004 ob 12. uri
Razvoj akviziterske prodaje knjig v Sloveniji

POLJANEC MAJA Južnič
22.9.2004 ob 13. uri
Hramba in uporaba gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija

Vabljeni!

Ni komentarjev: