13.3.05

Kandidatura za Senat FF - moja zgodovina

Zgodovina mojega dela kot predstavnika študentov BINK (namenjena razjasnitvi kakšnih zadev iz moje preteklosti - se mi pa zdi kar zanimiva;):

V 2. letniku (2002/2003) sem prvič kandidiral za predstavnika študentov, preprosto zato, ker me je sošolka prosila, da naj do popoldneva oddam kandidaturo in potrdilo o šolanju. Bil sem izvoljen brez protikandidata. Takrat sem prvič kandidiral za podpredsednika in bil tudi izvoljen brez protikandidata.
Nato sem na ponovnih volitvah (stare so bile zaradi nepravilnosti razveljavljene) spet kandidiral sam in spet postal podpredsednik pod drugim predsednikom. Opravljal sem tudi dolžnosti tajnika. Izvoljen sem bil tudi za Senatorja. Ker na koncu leta predsednik ni bil dosegljiv, sem praktično pol leta deloval kot predsednik in tudi tajnik.
Moji dosežki:
 • pomagal sem sestaviti Pravilnik o delovanju ŠSFF
 • ga z uspehom predstavil na Senatu, kjer so ga sprejeli
 • pomagal sem izpeljati volitve v ŠSFF in ŠS oddelkov (predstavil okvirno način volitev in jih izpeljal vsaj na mojem oddelku).
ŠSFF je skupaj dosegel še:
 • ureditev računalniške učilnice za študente
 • ustanovitev sklada za štipendije
 • dotacije za študentske projekte na FF
 • nižje vpisnine (tukaj ima največje zasluge predsednik)

V 3. letniku (2003/2004) sem imel na oddelku protikandidatinjo, ki ni dobila nobenega glasova. Nato sem kandidiral za podpredsednika. Ko nisem bil izvoljen, so me prosili, naj kandidiram za tajnika. Bil sem izvoljen tudi v komisijo za kakovost ter v svet OHK. 27.12.2003 sem "kot soustvarjalec temeljnih aktov ŠSFF, z mislijo na spoštovanje aktov ŠSFF, z upanjem za uspešno delovanje ŠSFF ter kot oseba z lastnimi merili in standardi o strokovnosti", odstopil.
V obrazložitvi sem napisal: premajhna zavzetost predsednice za komuniciranje, neurejena dokumentacija, ki je nisem nikdar videl, neobstoječ arhiv, na 'delovnem dnevu'(seji), pa se je sprejelo nekaj sklepov, ki so bili zelo škodljivi za uspešno delovanje ŠSFF. Po mojem mnenju se je celo kršilo tudi nov pravilnik o delovanju ŠSFF.
Nato pa je po več mesecih nedosegljivosti odstopila tudi podpredsednica. Zato sem predlagal, da takoj izvolimo drugega. Ker ni bilo nobenega kandidata sem se javil sam in bil izvoljen.
Moji dosežki:
 • v komisiji za kakovost sem sodeloval kot enakopraven in bil odgovoren za sestavo poročila o mednarodnem sodelovanju FF, ki je bil del poročila o kvaliteti FF.
 • sestavil sem Poslovnik ŠSFF ter pomagal sestaviti Pravilnik o imenovanju prodekana iz vrst študentov, ki smo ga uspešno zagovarjali tudi na Senatu.
 • sprememba Pravil FF in pravilnika o ocenjevanju FF v Senatu FF, kjer smo dosegli bistvene spremembe.
 • govor in pomoč pri organizaciji protesta za rešitev prostorske problematike.

Ni komentarjev: