13.3.05

Moja kandidatura za Senat FF

Najprej moram poudariti, da sam ne zastopam stališč nobene 'stranke' in da nisem nikoli sodeloval pri delitvi glasov glede na 'strankarsko' pripadnost. Nikoli nisem sodeloval na volitvah za ŠOU. Torej sem nevtralen in pripravljen na sodelovanje. (Slišal sem, kakšne 'bitke' so potekali pri volitvah podpredsednice. In v takšnih igricah žal ne bom sodeloval)

Sam kot predstavnik študentov mislim, da so najpomembnejše stvari:
 1. Omogočiti sodelovanje VSAKEGA študenta – Pri vodenju fakultete mora sodelovati ČIMVEČ študentov. Omogočiti KONTAKT študentov z vsemi svojimi predstavniki.
 2. Vse, kar se počne, mora biti z mislijo na BODOČE predstavnike študentov. KONTINUITETA je bistvena! Predstavniki študentov se lahko menjajo vsako leto in morajo ČIMPREJ nadaljevati z delom. To olajša dobra INFORMIRANOST VSEH študentov (in seveda vodstva) o delu predstavnikov in dobro urejen ARHIV s sprejetimi sklepi, sledljivost in uveljavljanje strateških načrtov (tudi financiranja), redna POROČILA iz raznih sestankov, ter urejeni in dostopni PRAVILNIKI. INTERNET je pri tem ključen. Pa tudi bibliotekarji ;)
 3. Študentje - predstavniki morajo biti ENAKOPRAVNI vodstvu fakultete in tako tudi delovati. Vsi smo odrasli in imamo dolžnost pri PODAJANJU predlogov, ki rešujejo slabe situacije. Na sestankih nismo za to, da samo poslušamo in ubogamo! Študentje SODELUJEJO z vodstvom pri VODENJU celotne fakultete. Zato je nesmiselno gledati na vodstvo kot TISTE DRUGE. Vodstvo nas NOČE uničiti!
 4. Študentje morajo sodelovati pri VSEH zadevah povezanih s fakulteto. To pomeni VSE komisije in ostali organi.
 5. OPTIMIZACIJA dela predstavnikov študentov. Sestanki študentov morajo biti PRODUKTIVNI! Na sestankih se na hitro samo sprejme že DOGOVORJENE stvari. Dogovarja pa se na manjših delovnih sestankih. Zato so nujna urejena pravila igre – pravilniki.
 6. ŠSFF je organ CELOTNE Fakultete in ne posameznih oddelkov. Šele nato pride Univerza.
 7. ODGOVORNOST. Študentje morajo prevzeti odgovornost, tudi osebno.
Načrt mojega delovanja v Senatu:
 1. Redno sodelovanje z vodstvom ŠSFF pred vsako sejo Senata
 2. Sam se zavezujem, da bom organiziral skupino senatorjev in ostalih predstavnikov po komisijah senata
 3. Vedno bom dosegljiv (upam, da tudi ti)
 4. Redno se bom udeleževal sej ŠSFF na katerih bom vsem svetnikom predstavil dogajanja v senatu (poleg tesnega sodelovanja s tabo)
 5. Pripravljen sem delati tudi na drugih projektih ŠSFF

Ni komentarjev: