6.4.08

ŠSFF uspešno deluje še naprej!

Kolega Anže Perne, predsednik ŠSFF v tem mandatu, se je aktivno udeležil v debato. Njegove navedbe tukaj navajam v kurzivi. Ker me je vabil, da mu zastavim še nekaj vprašanj, ta sledijo v odebeljeni pisavi. Za vse odgovore se mu najlepše zahvaljujem in vabim tudi druge člane sveta in študente k debati!

Anže Perne:ŠSFF ne financira hobijev.
Končno! Namreč prekrivanje financiranja ŠOFF in ŠSFF je v preteklosti vodilo k netransparentnosti ter neracionalne porabe sredstev. Z obštudijsko dejavnostjo se lahko namreč ukvarja ŠOFF, ki ima tudi proračun za to.
1. Koliko proračuna (procentualno) je ŠSFF namenil takšnim in podobnim (za razstavljanje svojih izdelkov ali "delovnim vikendom", ipd.)- dejavnostim, ki niso zajete v 9. členu pravilnika o delovanju ŠSFF?
2. Na podlagi česa (katerega člena pravilnika) je bil sprejet sklep o financiranju?


Anže Perne:V povprečju na mesec izda 10 mnenj o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Ko je postopek habilitacije končan, ŠSFF kandidatu posreduje mnenje (lahko ga pa že prej vidi v Kadrovski službi). Sploh na področju študentskih mnenj se je v zadnjih dveh letih naredilo ogromno, teža študentskega mnenja v postopku habilitacije se je dvignila na neko povsem novo raven.
Čestitam! To je res velik napredek. Gre za pomembno in občutljivo področje delovanja sveta. Seveda je moja vizija popolnoma javen in transparenten postopek od anket, zbiranja mnenj (pozive študentom), javne obravnave mnenj na oddelkih in svetu in jasne pravice in dolžnosti. Mnenja se po 9. členu pravilnika o delovanju ŠSFF daje na podlagi študentske ankete in po predhodnem mnenju ŠSO z oddelka.
3. Kakšen sistem volitev ŠSO je bil uveden?
4. Kako ukrepati v primeru, da ŠSO na oddelku ni formiran? (prim. moj oddelek BINK)

Anže Perne:V pripravi je nova spletna stran.
5. Kdaj bo na voljo spletna stran ŠSFF?

Anže Perne:Zagotovljam, da ŠSFF-ju v tem mandatu nihče ne diktira ničesar. Študentski predstavniki na FF smo se pač odločili, da je bolj smotrno, če konstruktivno sodelujemo, kot da bi vsak delal zase.
Delo v svetu po mojih izkušnjah zahteva ogromno časa.
6. Koliko svetnikov je članov ŠSFF in ŠOFF hkrati?
7. S katerim sklepom ŠSFF je bilo potrjeno konstruktivno sodelovanje?
8. Je ŠSFF sprejel kakšne sklepe o (predlogih) delovanja ŠOFF?


Anže Perne:Kot študent FF se seveda lahko udeležiš seje ŠSFF.
9. Kdaj bo naslednja seja ŠSFF?

Neutemeljene obtožbe, blatenje ali žaljenje ne sodijo sem!

Še malo za hec:
10. Ali je dajanje napačnih izjav v javnosti o namenu Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani dovolj za začetek disciplinskega postopka proti uradni osebi FF? No, da ne bo slabe volje - tukaj gre za tako imenovano retorično vprašanje. Seveda je odgovor ne, spoštovani kolega Anže, Vam pa svetujem, da si malo osvežite znanje o pravilih. Pa brez zamere! Še enkrat hvala za vse odgovore.

1 komentar:

Mitja V. Iskrić pravi ...

Odgovore na vprašanja še čakam... Odgovori lahko kdorkoli, ki hodi na seje ŠSFF. Je kakšno vprašanje nejasno? Anžeta sem še posebej prosil za odgovore po elektronski pošti.