1.11.04

Odgovor dr. Petkove na študentsko mnenje

Pred kratkim sem na faks dobil pošto od Dr. Petkove. V njem daje pripombe na mnenje študentov oddelka o njenem pedagoškem delu. Besedilo obsega kar 3 strani in je objavljeno v elektronski obliki. Morda bi le napisal zadnji odstavek:
"Mnenja študentov spoštujem in upoštevam. Tudi moja želja je, da bi bili študenti zadovoljni in da bi si pridobili čim več zanja. Potrebno je večje sodelovanje in več sprotnih povratnih informacij. Smiselno je, da bi konkretne probleme in pripombe reševali skupaj s študenti posameznih letnikov takoj, ko se pojavijo.
Vlogo za izvolitev v naziv docentke sem umaknila."

Čeprav se ne strinjam z njenimi odgovori, moram priznati, da je to zelo korektno od nje. Želim si, da bi lahko tako dobro sodelovali še naprej. Izvedel sem, da študentsko mnenje ni edini razlog za umik vloge za izvolitev. Od študentov pa sem izvedel, da se dr. Petek na predavanjih mnogo bolj trudi, sprašuje in spodbuja sodelovanje. Študentje so prijetno presenečeni. Lepo, da se dogajajo spremembe!

Ni komentarjev: