22.11.04

ZAHTEVA ZA SKLIC IZREDNE SEJE

Spoštovani!

Nekateri svetniki Študentskega sveta FF smo dalj časa zelo nezadovoljni s potekom (ne)dela našega organa. O točnih imenih vseh, ki delijo tovrstno neodobravanje, je težko govoriti, kajti o uspešni komunikaciji znotraj ŠSFF je že več mesecev težko govoriti.
Eno izmed zadnjih dejanj, ki je simptomatično za stanje duha o katerem govorim, so vsekakor volitve v Študentski svet FF. Slenje de iure razpiše dekan, de facto pa je študentski svet integralni partner pri določanju pravil igre in tudi uspešni izvedbi le-teh. Na FF imamo še bolj specifično situacijo in sicer v vsaj treh pogledih. Prvič nam univerzitetni in fakultetni pravilniki dopuščajo možnost izvedbe volitev bodisi na skupnem volišču, bodisi neposredno pred študenti po letnikih. O izbiri modusa volitev ŠSFF ni razpravljal, niti imel priložnosti komentirati letošnje izbire v luči spoznanj iz preteklih in predvsem lanskega leta.
Druga posebnost je številčnost članov študentskega sveta in posledično obseg nalog, ki jih čakajo med letom. Namreč resnično visoko število študentov po oddelkih terja skrajno resnost in odgovornost kandidatov, če želijo svoje kolege kakovostno in legitimno zastopati znotraj fakultete in posebej v občasnih neljubih zapletih s profesorji ali fakultetno administracijo, ki se praviloma vrstijo ob semestralnih preverjanjih znanja, ali vpisnih in podobnih formalnostih.
Tretja posebnost naših volitev so vsekakor Študentski sveti oddelkov, ki smo jih z veliko angažmaja in prepričanja v njihovo nujnost v preteklem mandatu ustoličili, letos pa z neizmerno ignoranco pustili usahniti, in jih dokončno odkljukali z nerazpisovanjem primernih volilnih procesov.
ŠSO-ji hkrati zagotavljajo hrbtenico uspešne komunikacije med študenti znotraj fakultete, razpoznavnost ŠSFF med študenti in nadvse potrebno legitimnost za naše udejstvovanje.

Če že ne na račun dobrega okusa, potem bi se vsaj zaradi naše unikatnosti spodobilo na ŠSFF razpravljati o poteku volitev in tudi revidirati delovanje v minulem letu.

Druga pomembna točka o kateri nismo ničesar povedali, so volitve našega komplementarnega združenja, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki so zelo bučno potekale prav tisti teden, ko bi naj študentje fakultete opazili tistih trideset črno belih plakatov, ki so med stotinami oranžnih in rumenih barvnih odtenkov oznanjali razpis volitev v ŠSFF.
O ŠOU volitvah je sicer bilo veliko pogovorov in še več dejanj, ki vsekakor prekašajo mejo dobrega akademskega okusa, vendar o vsem tem sem osebno post festum slišal le določena dejstva v obliki dekanovega poročila na Senatu FF. Podrobnosti, posebej tiste o katerih se je izrekel ŠSFF, pa mi niso znane. Prepričan pa sem, da je tovrstno stanje nesprejemljivo! Namreč predsednik ŠSFF predstavlja ŠSFF, vendar ta mandat je pogojen s tem, da je volja ŠSFF jasno opredeljena, njen predsednik pa jo le jasno artikulira. Ocenjujem, da smo bili priče ravnanjem brez tovrstnega mandata in mojo oceno utemeljujem z dejstvom, da sem v dogajanja glede volitev nisem umešaval, ker nisem bil za le-to zaprošen. Kandidature nisem vložil in celo odšel v tujino, sicer zgolj po navključju. Pričakoval sem, da bom našel legitimno izvoljen svet, ki le čaka na potrditev mandatov na konstitutivni seji. Na moje veliko presenečenje sem zatekel le pričanja kolegov svetnikov o dokaj neugodnem razpletu, poročila o svetnikih, ki so bili izvoljeni z enim glasom in vrste pritožb naslovljene na številne univerzitetne organe.

Volitve v ŠSFF so bile začetek mojega aktivnega udejstvovanja v tem organu in s ponosom sem vložil ogromno energije in truda, da smo lani imeli na voljo vse potrebne mehanizme in navkljub pisanim stališčem stopili skupaj ter legalno in legitimno izvolili nov študentski svet, ki je imel za sabo dokaj neobremenjeno preteklost in izzivov polno prihodnost. Ergo, težko sprejmem ta cirkus, ki se nam še vedno dogaja, kot zapuščino moje aktivne participacije v tem dokaj pomembnem okolju za vseh šest do deset tisoč študentov naše fakultete.

Prišel je skrajni čas, da ŠSFF, kot organ vseh študentov fakultete, revidira teh nekaj preteklih mesecev in poišče grm v katerem je bila skrita resnica. Primarno imam seveda v mislih volitve, vendar vem, da so vprašanja, ki presegajo to temo. ŠSFF mora končati mandat kot organ, ki je namenjem zastopanju skupnih interesov in ne kot orodje v rokah parcialnih interesov. Slednji madež je prevelik, da bi ga prenesli na nov sklic sveta, ki bo prej ali slej nadaljeval naše delo. Zato pozivam vse svetnike, ki želijo o sivinah odkrit pogovor z vodstvom ŠSFF, da se pridružijo tej pobudi, spodaj pa prilagam podpise petih svetnikov, ki so potrebni za sklic izredne seje ŠSFF. Edini logični in zato tudi predlagani točki dnevnega reda sta:
  1. »Vprašanja in odgovori o delovanju ŠSFF in njegovega vodstva v minulih mesecih«
  2. »Razprava in glasovanje o nezaupnici vodstvu študentskega sveta FF«
Podpisani:
  • Goran Tomšić
  • Mitja Iskrić
  • Božidar Škvarč
  • Sanja Radoševič
  • Jurij Verč

Ni komentarjev: