19.11.04

Volitve predstavnika študentov oddelka BINK

Zaradi napake na glasovnici na volitvah v Študentski svet Filozofske fakultete, dne 3.11.2004, razpisuje dekan Filozofske fakultete:

RAZPIS PONOVNIH VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FILOZOFSKE FAKULTETE NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

Na volitvah veljajo kandidature, ki so bile oddane do 28.10.2004 in so veljal za volitve 3.11.2004. Kandidati, ki so oddali kandidature so: NINA MALOVRH, KATARINA DEMŠAR in MITJA ISKRIĆ.

Ponovne volitve bodo potekale v PONEDELJEK, 22.11.2004 med 12h - 15h pred oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo v 5. nadstropju. Volilna komisija ostaja v enaki sestavi kot na volitvah iz dne 3.11.2004.

V Ljubljani, 18.11.2004
Dekan : Dr. Božidar Jezernik, red.prof.

Ni komentarjev: