23.12.04

Razpis za predstavnike študentov v organih Univerze v Ljubljani

Do 29. 12. morate vložiti kandidaturo, če želite sodelovati v različnih komisijah Univerze v Ljubljani.

17.12.04

ŠSFF konstituiran!

Študentski svet Filozofske fakultete je imel konstitutivno sejo v ponedeljek, 13. 12. 2004. Stari svet je namreč zaradi odsotnoti predsednice Janje Komljenovič nehal delovati. Kandidirala je za ministrico v ŠOU vladi. In bila celo izvoljena.

2.12.04

Ogled knjižnice Frančiškanskega samostana v Ljubljani!

Miha Juteršek nam je omogočil ogled ene najlepših ljubljanskih knjižnic - knjižnice Frančiškanskega samostana v Ljubljani. Ogled bo vodila Sonja Svoljšak, podiplomska študentka. Obisk bo v dveh skupinah, zbor pa bo obakrat na Prešernovem trgu v Ljubljani:

1. in 4. letnik
torek, 7.12.2004 ob 10:30

2. in 3. letnik
ponedeljek, 13.12.2004 10:30

10.12.2004 odpade MBK

Obveščamo vas, da v petek 10.12.2004 odpade predavanje Metodika bibliotekarskega komuniciranja.
Tajništvo, 2.12.2004

25.11.04

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 2., 3. IN 4. LETNIKA

Obveščamo vas, da dogovorjena razstava odpade, zato bo redni seminar SPLOŠNE KNJIŽNICE v četrtek 25.11.2004 potekal normalno po urniku:
Prva skupina ob 15.30-17.10 v 528
Druga skupina ob 17.10-18.50 v pred. 532

Zaradi bolezni dr. Južniča, danes 23.11.2004 odpadejo predavanja Bibliometrija in Primerjalno bibliotekarstvo.

Tajništvo, 23.11.2004

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 3. in 4. letnika E

Obveščamo vas, da bo izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec nadomeščala nekatera odpadla predavanja in sicer:

2.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj za Kognitivno psihologijo 2 od 15.30-17.10 v pred. 532 (odpadla predavanja 1.12.2004)

9.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj Kognitivna psihologija 2 od 15.30-17.10 v pred. 532 (odpadla predavanja 29.11.2004)

6.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj Kognitivna psihologija 1 od 10.30-12.10 ure v pred. 532 (odpadla predavanja 12.11.2004)

13.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj Kognitivna psihologija 1 od 10.30-12.10 ure v pred. 532 (odpadla predavanja 3.12.2004)

Tajništvo, 19.11.2004

23.11.04

Rezultati volitev v ŠSFF na BINK

Neuradni rezultati 'volitev' predstavnika BINK v Študentski Svet FF so:

Katarina Demšar: 11
Mitja Iskrić: 4
Nina Malovrh: 1

Naj pri tem poudarim, da so volitve potekale v mračni senci dvoma o legitimnosti in legalnosti. Naj samo poudarim, da nam ni bil omogočeno izvesti normalne volilne kampanije.
Kot član starega sveta sem že ukrepal in zahteval sklic starega sveta.

Glede kandidatov z našega oddelka pa mi je zelo žal, da se kljub mojim pozivom nismo mogli domeniti o enotni kandidaturi. Veseli me, da je Katarina dobila večino, toda hkrati mi je žal, da se po mojem mnenju ne bo mogla dovolj posvetiti tej funkciji, saj je bila izvoljena ze kot predstavnica v Študentski organizaciji.

Toda vseeno cestitam Katarini in obljubljam, da ji bom nudil vso
pomoc, ce jo bo potrebovala.

22.11.04

ZAHTEVA ZA SKLIC IZREDNE SEJE

Spoštovani!

Nekateri svetniki Študentskega sveta FF smo dalj časa zelo nezadovoljni s potekom (ne)dela našega organa. O točnih imenih vseh, ki delijo tovrstno neodobravanje, je težko govoriti, kajti o uspešni komunikaciji znotraj ŠSFF je že več mesecev težko govoriti.
Eno izmed zadnjih dejanj, ki je simptomatično za stanje duha o katerem govorim, so vsekakor volitve v Študentski svet FF. Slenje de iure razpiše dekan, de facto pa je študentski svet integralni partner pri določanju pravil igre in tudi uspešni izvedbi le-teh. Na FF imamo še bolj specifično situacijo in sicer v vsaj treh pogledih. Prvič nam univerzitetni in fakultetni pravilniki dopuščajo možnost izvedbe volitev bodisi na skupnem volišču, bodisi neposredno pred študenti po letnikih. O izbiri modusa volitev ŠSFF ni razpravljal, niti imel priložnosti komentirati letošnje izbire v luči spoznanj iz preteklih in predvsem lanskega leta.
Druga posebnost je številčnost članov študentskega sveta in posledično obseg nalog, ki jih čakajo med letom. Namreč resnično visoko število študentov po oddelkih terja skrajno resnost in odgovornost kandidatov, če želijo svoje kolege kakovostno in legitimno zastopati znotraj fakultete in posebej v občasnih neljubih zapletih s profesorji ali fakultetno administracijo, ki se praviloma vrstijo ob semestralnih preverjanjih znanja, ali vpisnih in podobnih formalnostih.
Tretja posebnost naših volitev so vsekakor Študentski sveti oddelkov, ki smo jih z veliko angažmaja in prepričanja v njihovo nujnost v preteklem mandatu ustoličili, letos pa z neizmerno ignoranco pustili usahniti, in jih dokončno odkljukali z nerazpisovanjem primernih volilnih procesov.
ŠSO-ji hkrati zagotavljajo hrbtenico uspešne komunikacije med študenti znotraj fakultete, razpoznavnost ŠSFF med študenti in nadvse potrebno legitimnost za naše udejstvovanje.

Če že ne na račun dobrega okusa, potem bi se vsaj zaradi naše unikatnosti spodobilo na ŠSFF razpravljati o poteku volitev in tudi revidirati delovanje v minulem letu.

Druga pomembna točka o kateri nismo ničesar povedali, so volitve našega komplementarnega združenja, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki so zelo bučno potekale prav tisti teden, ko bi naj študentje fakultete opazili tistih trideset črno belih plakatov, ki so med stotinami oranžnih in rumenih barvnih odtenkov oznanjali razpis volitev v ŠSFF.
O ŠOU volitvah je sicer bilo veliko pogovorov in še več dejanj, ki vsekakor prekašajo mejo dobrega akademskega okusa, vendar o vsem tem sem osebno post festum slišal le določena dejstva v obliki dekanovega poročila na Senatu FF. Podrobnosti, posebej tiste o katerih se je izrekel ŠSFF, pa mi niso znane. Prepričan pa sem, da je tovrstno stanje nesprejemljivo! Namreč predsednik ŠSFF predstavlja ŠSFF, vendar ta mandat je pogojen s tem, da je volja ŠSFF jasno opredeljena, njen predsednik pa jo le jasno artikulira. Ocenjujem, da smo bili priče ravnanjem brez tovrstnega mandata in mojo oceno utemeljujem z dejstvom, da sem v dogajanja glede volitev nisem umešaval, ker nisem bil za le-to zaprošen. Kandidature nisem vložil in celo odšel v tujino, sicer zgolj po navključju. Pričakoval sem, da bom našel legitimno izvoljen svet, ki le čaka na potrditev mandatov na konstitutivni seji. Na moje veliko presenečenje sem zatekel le pričanja kolegov svetnikov o dokaj neugodnem razpletu, poročila o svetnikih, ki so bili izvoljeni z enim glasom in vrste pritožb naslovljene na številne univerzitetne organe.

Volitve v ŠSFF so bile začetek mojega aktivnega udejstvovanja v tem organu in s ponosom sem vložil ogromno energije in truda, da smo lani imeli na voljo vse potrebne mehanizme in navkljub pisanim stališčem stopili skupaj ter legalno in legitimno izvolili nov študentski svet, ki je imel za sabo dokaj neobremenjeno preteklost in izzivov polno prihodnost. Ergo, težko sprejmem ta cirkus, ki se nam še vedno dogaja, kot zapuščino moje aktivne participacije v tem dokaj pomembnem okolju za vseh šest do deset tisoč študentov naše fakultete.

Prišel je skrajni čas, da ŠSFF, kot organ vseh študentov fakultete, revidira teh nekaj preteklih mesecev in poišče grm v katerem je bila skrita resnica. Primarno imam seveda v mislih volitve, vendar vem, da so vprašanja, ki presegajo to temo. ŠSFF mora končati mandat kot organ, ki je namenjem zastopanju skupnih interesov in ne kot orodje v rokah parcialnih interesov. Slednji madež je prevelik, da bi ga prenesli na nov sklic sveta, ki bo prej ali slej nadaljeval naše delo. Zato pozivam vse svetnike, ki želijo o sivinah odkrit pogovor z vodstvom ŠSFF, da se pridružijo tej pobudi, spodaj pa prilagam podpise petih svetnikov, ki so potrebni za sklic izredne seje ŠSFF. Edini logični in zato tudi predlagani točki dnevnega reda sta:
 1. »Vprašanja in odgovori o delovanju ŠSFF in njegovega vodstva v minulih mesecih«
 2. »Razprava in glasovanje o nezaupnici vodstvu študentskega sveta FF«
Podpisani:
 • Goran Tomšić
 • Mitja Iskrić
 • Božidar Škvarč
 • Sanja Radoševič
 • Jurij Verč

19.11.04

Volitve predstavnika študentov oddelka BINK

Zaradi napake na glasovnici na volitvah v Študentski svet Filozofske fakultete, dne 3.11.2004, razpisuje dekan Filozofske fakultete:

RAZPIS PONOVNIH VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FILOZOFSKE FAKULTETE NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

Na volitvah veljajo kandidature, ki so bile oddane do 28.10.2004 in so veljal za volitve 3.11.2004. Kandidati, ki so oddali kandidature so: NINA MALOVRH, KATARINA DEMŠAR in MITJA ISKRIĆ.

Ponovne volitve bodo potekale v PONEDELJEK, 22.11.2004 med 12h - 15h pred oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo v 5. nadstropju. Volilna komisija ostaja v enaki sestavi kot na volitvah iz dne 3.11.2004.

V Ljubljani, 18.11.2004
Dekan : Dr. Božidar Jezernik, red.prof.

Izredna seja Senata FF

Vljudno Vas vabim na izredno sejo Senata FF in kolegija predstojnikov oddelkov FF, ki bo v ponedeljek, 22. novembra ob 13. uri v sobi št. 526.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
 1. Vprašanje matičnosti in urejanja habilitacij ter sprejemanja študijskih programov.
 2. Razno.

18.11.04

Sklep oddelka

Obveščamo vas, da je Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, na svoji seji dne 3.11.2004 sprejel sklep:

VSE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV, KI NISO DEL ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA, A POSEGAJO V URNIK PREDAVANJ, MORAJO BITI NAPOVEDANE NA ZAČETKU SEMESTRA OZ. VSAJ DVA MESECA PREJ, PREDEN SE ZGODIJO. V NASPROTNEM PRIMERU TOVRSTNE AKTIVNOSTI NE MOREJO POTEKATI KOT DEL ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI V OKVIRU ODDELKA.

KOORDINATORICA ZA TOVRSTNO OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST JE MAG. POLONA VILAR.

Ljubljana, 4.11.2004

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 4. letnika

Danes 17.11.2004 odpade predavanje SOB 3- teorija pri dr. Novljanovi. Predavanja se bodo nadomeščala jutri 18.11.2004 ob 15.30 uri v pred. 528.

Tajništvo, 17.11.2004

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 2. letnika

Obveščamo vas, da bo še ena skupina seminarja Splošne knjižnice ob četrtkih od 17.10 – 18.50 ure v pred. 532.
Prosimo, da se razdelite sami. Urnik velja od četrtka 25.11.2004 dalje.

Tajništvo, 17.11.2004

Govorilne ure dr. Maje Žumer

Govorilne ure pri dr. Maji Žumer bodo namesto 24.11.2004 v petek 26.11.2004 od 10.30 -12.00 ure

Tajništvo, 17.11.2004

16.11.04

Odpade!

Danes 15.11.2004 bo predavanje KNJIGARSTVO 4 od 15.30 -18.50 ure v pred. 528,
V ponedeljek 22.11.2004 pa bo predavanje Primerjalno bibliotekarstvo od 15.30 – 18.50 ure.

OBVESTILO ZA VSE ŠTUDENTE
Obveščamo vas, da v ponedeljek 22.11.2004 odpade KNJIGARSTVO 1 in KNJIGARSTVO 4, v torek 23.11.2004 odpade KNJIGARSTVO 2 in v sredo 24.11.2004 odpade KNJIGARSTVO 1.
Nadomeščala se bodo z obiskom predavanj na knjižnem sejmu, urnik bo javljen ob koncu tedna.

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 4. LETNIKA E
V sredo 17.11.2004 odpade predavanje SOB 3- teorija pri dr. Novljanovi. Predavanje se bo nadomeščalo po dogovoru.

Tajnišvo, 15.11.2004

12.11.04

Odpade!

Obveščamo vas, da v torek 16.11.2004 odpade predavanje Zaščita in restavriranje knjižničnega gradiva. Predavanja se bodo nadomeščala kasneje in boste o tem obveščeni.
Predavanja iz Podatkovne zbirke 1 dne 17.11.2004 odpadejo in se nadomestijo 26.11.2004 od 12.10-13.50 v pred. 528.
Predavanja Informatika 1 dne 20.11.2004 odpadejo in se nadomestijo 15.11.2004 od 10.30-12.10 v pred. 532.
Predavanja Uvod v inf. znanost dne 24.11.2004 odpadejo in se nadomestijo 17.12.2004 od 12.10-13.50 v pred. 528.
Tajništvo,12.11.2004

10.11.04

Senat FF 10.11.2004 ob 11. uri v 526

Dnevni red:
1.) Potrditev zapisnika 36. redne seje Senata F z dne 6.10.2004
2.) Dekanovo poročilo
3.) Volitve in imenovanja
4.) Habilitacijska področja
5.) Študijske zadeve:
a.) dodiplomski študij
b.) podiplomski študij
6.) Predlog kandidatov za študentske Prešernove nagrade FF za leto 2004
7.) Nostrifikacije
8.) Pripombe na Statut UL
9.) Razno

KNJIGARSTVO 3 11.11.2004 odpade

V četrtek 11.11.2004 odpade predavanje KNJIGARSTVO 3.
Tajništvo, 10.11.2004

7.11.04

Obvestilo za študente 4. letnika

V sklopu predavanj Primerjalno bibliotekarstvo, bo v ponedeljek 8.11.2004 za 4. letnik od 15.30 – 17.10 v pred. 528 predavanje dr. Barbare Tillett.

Za nadomeščanje predavanj Knjigarstvo 4 pa boste obveščeni naknadno po dogovoru.
Tajništvo, 5.11.2004

Tajništvo ZAPRTO 8. in 9. 11.

Tajništvo Oddelka bo v ponedeljek 8.11.2004 in torek 9.11.2004 ZAPRTO.
Tajništvo, 4.11.2004

5.11.04

NEVELJAVNE volitve za predstavnika v študentskem svetu FF

Žal vas moram obvestiti, da je bil že razpis nepravilen, saj ni upošteval vseh rokov. Kot prvo, pravilnik o volitvah v študentski svet predvideva volitve 2. teden v novembru. Pravilnik pa upošteva tudi 3 delovne dni za pritožbe na zavrnjene kandidature, tako da bi morale volitve biti vsaj 4.11. 3.11. so sicer bile 'volitve', toda na našem oddelku je 'volilna komisija' (ki to ni, saj jo ni imenoval ŠSFF) pripravila napačne glasovnice, zato 'volitve' sploh niso bile mogoče. Seja ŠSFF v sredo 3.11 je odpadla zaradi nesklepčnosti.

4.11.04

ZAGOVORI DIPLOMSKIH NALOG

RUS KATJA: 22.11.2004 ob 11.00 uri v pred. 532
MOHAR NEŽKA: 1.12.2004 ob 15. uri v pred. 532
DOLGOV NENAD: 1.12.2004 ob 16. uri v pred. 532

3.11.04

Sprememba statuta UL

Univerza v Ljubljani je ŠSUL posredovala uradni predlog spremenjenega Statuta UL. Študentje smo pozvani, da vložimo morebitne amandmaje ali pripombe. Zainteresirane vabimo, da potrdijo svojo udeležbo v delovni skupini, ki se bo sestala predvidoma v ponedeljek, 8.11. Čas in kraj bosta zainteresiranim sporočena naknadno. Rok za oddajo amandmajev je 11.11.!!! Prosim, da se torej udeležite sestanka lai pa da vsaj pripombe posredujete Sandri.

Tisti, ki ste zainteresirani za sodelovanje v tej skupini, potrdite svojo udeležbo na moj e-naslov [mitja.iskric@guest.arnes.si]. Zraven dopišite še poštni naslov, na katerega želite dobiti gradivo. Gradivo je na voljo tudi v elektronski obliki.

Naj opozorim na nekaj elementov, ki jih predlog prinaša:
 • izključuje dajanje študentskega mnenja ob postopkih habilitacije; če bo to sprejeto, lahko študentski svet kar takoj ukinemo!!!
 • izključuje organizacijo in izvedbo športne vzgoje iz področja Univerze; toje spet ravno nasprotno, kar je sprejel ŠSUL!!!
 • uvaja nekatere stvari, ki so nesmiselne glede na Bolonjski proces.
 • Vabljeni ste, da svoje pripombe posredujete Sandri na 031/332-723 oziroma, da pridete v ponedeljek na sestanek delovne skupine za spremembo Statuta UL.

BOBCATSSS 2005 v Budimpešti

Prosim vse, ki želijo izvedeti več o BOBCATSSSu ali pomagati pri organizaciji, da pridejo jutri, v četrtek 4.10.2004 v knjižnico OK BINK, da se zmenimo za prvi organizacijski sestanek.

VAJE IZ INFORMATIKE 2 in RAČUNALNIŠTVA 1

OBVESTILO – VAJE IZ INFORMATIKE 2 in RAČUNALNIŠTVA 1
Študente in študentke 2. letnika (D) obveščam, da se bomo glede poteka vaj pri Računalništvu 1 v dodatnem petkovem terminu dogovorili ta četrtek, 4.11., pri vajah.
Študente in študentke 3. letnika (D) pa obveščam, da vaj iz Informatike 2 ta petek še ne bo. O poteku vaj boste pravočasno obveščeni.
Tajništvo, 2.11.2004

1.11.04

V A B I L O na tuje predavanje 8.11.2004 ob 15.30 uri

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica vabita na predavanje

dr. Barbare Tillett (Kongresna knjižnica, Washington), z naslovom:

“INTERNATIONAL INITIATIVES FOR SHARED CATALOGING”
Predavanje bo v ponedeljek 8.11.2004 ob 15.30 uri v predavalnici št. 528 v V. nad. Filozofske fakultete, Aškerčeva 2 Ljubljana. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Odgovor dr. Petkove na študentsko mnenje

Pred kratkim sem na faks dobil pošto od Dr. Petkove. V njem daje pripombe na mnenje študentov oddelka o njenem pedagoškem delu. Besedilo obsega kar 3 strani in je objavljeno v elektronski obliki. Morda bi le napisal zadnji odstavek:
"Mnenja študentov spoštujem in upoštevam. Tudi moja želja je, da bi bili študenti zadovoljni in da bi si pridobili čim več zanja. Potrebno je večje sodelovanje in več sprotnih povratnih informacij. Smiselno je, da bi konkretne probleme in pripombe reševali skupaj s študenti posameznih letnikov takoj, ko se pojavijo.
Vlogo za izvolitev v naziv docentke sem umaknila."

Čeprav se ne strinjam z njenimi odgovori, moram priznati, da je to zelo korektno od nje. Želim si, da bi lahko tako dobro sodelovali še naprej. Izvedel sem, da študentsko mnenje ni edini razlog za umik vloge za izvolitev. Od študentov pa sem izvedel, da se dr. Petek na predavanjih mnogo bolj trudi, sprašuje in spodbuja sodelovanje. Študentje so prijetno presenečeni. Lepo, da se dogajajo spremembe!

28.10.04

SPREMEMBA URNIKOV!!

Obveščamo vas o sprememib predavanj pri dr. Alenki Šauperl
OD 3.11.2004 DALJE VELJA NOV URNIK
DOKUMENTALISTIKA:
Sreda od 13.50 – 15.30 v pred. 528
Četrtek od 8.00 – 8.50 v pred. 528
Četrtek od 8.50 – 10.30 v pred. 527
RAZVOJ IN SISTEMATIKA ZNANOSTI
Četrtek od 10.30 – 12.10 v pred. 727
Četrtek od 13.50 – 15.30 v pred. 527

Obveščamo vas o spremembi predavanj pri dr. Jasni Maver
OD 2.11.2004 DALJE VELJA NOV URNIK
UVOD V ZNANSTVENO DELO 2
Ponedeljek od 8.50 – 10.30 ure v pred. 532
Četrtek od 13.50 – 15.30 ure v pred. 528

Obveščamo vas o spremembi vaj pri as.mag. Poloni Vilar
OD 2.11.2004 DALJE VELJA NOV URNIK
RAČUNALNIŠTVO 1
Bo ob četrtkih od 17.10 – 18.50 v uč. 013 /1 skupina vsakih 14 dni
Ob petkih od 8.50 – 10.30 v uč. 013/2 skupina vsakih 14 dni
INFORMATIKA 2
Ob petkih od 8.00 – 8.50 v uč. 013

OBVESTILO – RAČUNALNIŠKO KOMUNICIRANJE

28.10.2004
OBVESTILO – RAČUNALNIŠKO KOMUNICIRANJE

Zaradi del v predavalnici 013 danes 28.10.2004 ODPADEJO predavanja iz predmeta Računalniško komuniciranje.
Predavanja iz predmeta Računalniško komuniciranje odpadejo tudi prihodnji teden, 4.11.2004, zaradi službene odsotnosti predavatelja.

po naročilu,
asist. mag. Polona Vilar

Praksa v okviru knjižnega sejma

27.10.2004
Sestanek vseh, ki so se prijavili za opravljanje študijske prakse v okviru 20. knjižnega sejma, bo v torek 20.11.2004 ob 13.30 uri v Cankarjevem domu. Dobimo se pred službenim vhodom v Cankarjev dom ( s Prešernove ceste).
Dr. M. Kovač

25.10.04

Razpis za predstavnika v študentskem svetu FF ter za prodekana študenta

Danes sem po naključju opazil, da v 5. nadstropju visita 2 razpisa. Eden je za predstavnike oddelkov in en za prodekana študenta. To so tiste resne zadeve. To ni šov.
Vabim vas, da se prijavite na oba!

Študentski svet Filozofske fakultete je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. V imenu študentov podajamo mnenja o napredovanju profesorjev, kontroliramo in izvajamo študentske ankete, rešujemo male in velike probleme, se ukvarjamo z vašimi pravicami in vas zastopamo v Upravnem odboru FF, Senatu FF ter ostalih komisijah Senata FF (Komisija za dodiplomski študij, Komisija za podiplomski študij, Komisija za mednarodno sodelovanje, Habilitacijska komisija, Komisija za kakovost). Zastopamo vas tudi na Univerzi.

Na naši fakulteti poznamo tudi prodekana študenta, ki je neposredni sodelavec dekana.

Dr. Novljan pride šele novembra.

Študente 2. in 4. letnika obveščamo, da v sredo 27.10.2004 in četrtek 28.10.2004 odpadejo vsa predavanja pri dr. Novljanovi.

Doc. dr. Silva Novljan bo začela s predavanji naslednji teden (3.11.2004 in 4.11.2004) po urniku.

21.10.04

KODIKOLOGIJA izpitni rok

Izpitni rok za kodikologijo je 15.12. ob 14.40 v predavalnici 532.

ODPADE!

Študente 4. letnika obveščamo, da v četrtek 21.10.2004 odpade predavanje Knjižnični management.
Študente 3. letnika D smer obveščamo, da v petek 22.10.2004 odpade predavanje Informatika 1.

17.10.04

BOBCATSSS 2005 v Budimpešti

Lepo bi bilo, da se organizatorji kdaj srečamo in koordiniramo. Tisti, ki jih zanima organiziranje ali pa so že kaj naredili na tem področju, bi se dobili in pogovorili.

Pedagoški izpiti na BINK

Razmišljal sem o tem, kako spodbuditi razpravo o pedagoški smeri ali izpitih. Predlagam, da se naslednji teden dobimi tisti, ki jih stvar zanima in se malo pogovorimo o teh problemih.
Predlagam, da bi pripravili nekakšno delovno gradivo za razpravo na BINK. Na kratko: vzroki, pomen, način. To bomo potem predstavili na oddelku predavateljem in novemu predstojniku. Verjetno večina sploh ne pozna problema. Komentarji?

14.10.04

Knjižnica na oddelku je odprta tudi v četrtkih popoldne!

Oddelčna Knjižnica BINK ima nov urnik. Ob četrtkih popoldne od 15:00 do 17:00 bova za vas skrbela demonstratorja Mitja in Tadeja. Pridite pogledat!!

KNJIGARSTVO 2

Študente 2. letnika obveščamo, da se bodo predavanja KNJIGARSTVO 2, v torek 19.10.2004 začela ob 9.30 uri.

Zamenjava predavanj KNJIGARSTVO 1 in UVOD V INFORMACIJSKO ZNANOST

Študente 1. letnika obveščamo o zamenjavi predavanj 20.10.2004 in sicer: KNJIGARSTVO 1 ob 10.30-12.10 in UVOD V INFORMACIJSKO ZNANOST ob 8.50 – 10.30 uri.

Doc. dr. M. Kovaču bodo 20.10.2004 govorilne ure odpadle.
Doc. dr. M. Žumer bodo 20.10.2004 govorilne ure odpadle.

13.10.04

Bibliotekonomija IV

Seminar za IV. letnik v ponedeljek 18. oktobra 2004 odpade.

Predavanje Dr. Jerry D. Saye. Torek 19. oktober 2004, ob 12.10-13.50, soba 528

Torek 19. oktober 2004, ob 12.10-13.50, soba 528

Dr. Jerry D. Saye (School of Information and Library Science, North Carolina): AACR2 (novosti 2003, 2004) in AACR3

12.10.04

BIBLIOTEKONOMIJA – OBVESTILO Pričetek vaj

Bibliotekonomija II sreda 20. oktober ob 10.30
Bibliotekonomija III torek 19. oktober ob 10.30

Izpiti - N O V O !

Test NI pogoj za pristop k izpitu. Bibliotekonomija, I, II in III: izpit bo sestavljen iz dveh delov: praktičnega in teoretičnega. Za uspešno opravljen izpit je potrebno oba dela pisati pozitivno.

dr. Vlaste Zabukovec ni!

Zaradi bolezni dr. Vlaste Zabukovec, danes 11.10.2004 in v sredo 13.10.2004 ni predavanj Kognitivna psihologija 2.
Zaradi bolezni dr. V. Zabukovec, v četrtek 14.10.2004 in petek 15.10.2004 ne bo predavanj KP 1.
Tajništvo, 11.10.2004

10.10.04

Sprememba statuta UL

V bližnji prihodnosti se nam obetajo spremembe Statuta UL. Statut UL je najvišji dokument, ki ureja delovanje Univerze v Ljubljani, zato so njegove spremembe izredno pomembne.
ŠSUL bo oblikoval delovno skupino, ki bo oblikovala mnenje/predloge glede spremembe Statuta. Delovno skupino bo vodila Sandra Peršak iz Pravne fakultete. Prvi sestanek delovne skupin bo v ponedeljek, 11.10., ob 16. uri.
Dobimo se v preddverju PRavne fakultete.
Vse, ki boste prišli, Sandra prosi, da ji to sporočite na mobilni telefon 031/332-723.
Če se kdo sestanka ne more udeležiti in ima predloge pripombe na spremembe Statuta UL, naj jih sporoči Sandri.
Še njen e-naslov: lali152@email.si

Dogajanje na ŠSUL (študentskem svetu Univerze v Ljubljani)

Kot morda veste, sem po nekem naključju tudi član študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Tam se v resnici nič ne dogaja, le veliko denarja odteka v različne 'projekte'. Sam sem se trudil, da bi bilo tega čimmanj, toda večinoma sem bil preglasovan.

V četrtek, 14.10., bo ob 14. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani 6.
redna seja ŠSUL.
 1. Potrditev zapisnika 5. seje in realizacija sklepov
 2. Razpis kandidacijskega postopka za člana Komisije za Prešernove nagrade in priznanja
 3. Predstavitev projekta SRCa
 4. Predlog razdelitve sredstev 2. razpisa ŠSUL
 5. Brošura in zgibanka ŠSUL
 6. Razprava o predlogih sprememb Statuta UL, ki jih je sprejel ŠSUL 22.5.2003
 7. Predstavitev projekta Stalni sedež društva IAPSS
 8. Mednarodna konferenca ENAS
 9. Internetna stran ŠSUL
 10. Pobude in vprašanja svetnikov
 11. Razno
Nekaj mojih komentarjev: 4, 6, 8, 9, 10- nekdo spet hoče denar za 'svoje' projekte
5-ŠSFF-ju je namenjeno 150.000 za nakup strokovne literature (o tem na ŠSFF nismo razpravljali in to prvič vidim) ter 40.000 za študentsko izmenjavo, društva predsednice ŠSFF, ki je tudi podpredsednica ŠSUL (malo korupcije&klientilizma;). Skupaj ŠSUL razdeljuje 2M SIT

6.10.04

Pozdrav vsem brucem!

Spoštovani kolegice in kolegi! Naj vam še jaz zaželim uspešen študij ter obilo zabave in smeha! Če vas karkoli zanima, kar na dan z besedo! Pišite email na: mitja.iskric@guest.arnes.si

4.10.04

Tajnice ni!

Če rabite tajništvo, kontaktirajte predstojnika
dr. Miha Kovača.

1.10.04

Koncert v križankah!

Sprejem brucev je danes ob 11h v Križankah, podelitev indeksov je ob 13h v 5. nadstropju FF v predavalnici 528. Dvopredmetni študenti pa dobijo indekse v predavalnicah glede na prvo črko priimka. Plakati z natančnimi navodili kje visijo po fakulteti.
Kot predstavnik študentov bom tam. Pridite tudi vsi, ki želite spoznati novo generacijo nadobudnih študentov.

Koncert študentskih skupin pa je ob 15h v križankah!

28.9.04

Tečaji iskanja po elektronskih informacijskih virih v NUK!

Ob torkih, 5., 12. in 19. oktobra 2004 v računalniški učilnici NUK, Turjaška 1 (klet). Tečaji so brezplačni!

5.10.
10:00 - 12:30 Uvod
14:00-16:00 Osnove iskanja po internetu

12.10.
10:00-12:30 Iskanje po znanstvenih bibliografijah in
citatnih indeksih
14:00-16:00 Uporaba elektronskih časopisov

19.10.
10:00-12:30 Iskanje knjig - knjigotrški katalogi,
elektronske knjige, katalogi knjižnic, nacionalne bibliografije

Prijave po e-pošti:
referalni-center@nuk.uni-lj.si
ali na tel. 01/2001 194

27.9.04

Začetek predavanj bo v ponedeljek, 4.10.2004 po urniku

Urnik je že izobešen na oglasni deski pred tajništvom!

Doc. dr. Miha Kovač bo imel govorilne ure v sredo 29.9.2004 zaradi nujne zadržanosti samo do 10.00 – 11.00 ure.

27.9.2004
Doc. dr. Miha Kovač bo imel govorilne ure v sredo 29.9.2004 zaradi nujne zadržanosti samo do 10.00 – 11.00 ure.

Tajništvo

21.9.04

Zagovori diplomskih nalog, sreda, 22.9.2004

DE REGGI MARIJA Južnič
15.9.2004 ob 14.30 uri
Vloga specialnih in univerzitetnih knjižnic v avstrijskem knjižničnem sistemu

HABJAN MOJCA Kobal
22.9.2004 ob 14. uri
Dejavniki zadovoljstva pri delu bibliotekarjev

ŠIŠKO KLAVDIJA Kobal
22.9.2004 ob 8. uri
Komunikacija bibliotekarja z uporabniki splošne knjižnice v tretjem življenjskem obdobju

KLOPČIČ KLEMEN Kovač
22.9.2004 ob 12. uri
Razvoj akviziterske prodaje knjig v Sloveniji

POLJANEC MAJA Južnič
22.9.2004 ob 13. uri
Hramba in uporaba gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija

Vabljeni!

20.9.04

Bibliotekonomija III - vprašanja

 1. Namen, pomen ISBD (CM)
 2. 5. območje pri neknjižno gradivo
 3. Kakšno je značnica če je naslov sestanka v uvodu
 4. Večji del reprodukcije in malo besedila – kakšna značnica?
 5. Katalogizacijski pravilniki

by Anamarija

Osnutek poslovnika ŠSFF

No, kot sem obljubil, sem SAM v doglednem času pripravil OBSEŽEN osnutek poslovnika. Naslednji teden bi se rad ukvarjal z prečiščevanjem besedila. Do 30.9.2004 ga moramo sprejeti! Predlogi so dobrodošli!

doc

17.9.04

BOBCATSSS 2005 in Budapest - rok za abstrakte: 1.10.2004

Deadlines for abstracts and papers[Zadnji roki za abstrakte in seminarje]
Abstracts [abstrakti]: October 1st, 2004 [1.10.2004]
Notification of acceptance [potrdilo o sprejetju]: October 15th, 2004 [15.10.2004]
Papers[seminarji]: November 1st, 2004 [1.11.2004]

Prešernove nagrade - rok za oddajo del 30. 9. 2004

Glej Glavno stran -> Filozofska fakulteta -> Prešernove nagrade

OBVESTILO O RAZPISU
Študente, ki želijo s svojimi deli sodelovati v izboru za univerzitetno ali fakultetno Prešernovo nagrado za študente za leto 2004 obveščamo, da je rok za oddajo del od 15. do 30. septembra 2004 za univerzitetno in fakultetno Prešernovo nagrado za študente.
Kandidati naj oddajo dela v glavni pisarni dekana Filozofske fakultete skupaj s prijavo. Obrazec za prijavo in vse podrobne informacije lahko študenti dobijo v glavni pisarni dekana.
Prepozno predloženih del fakulteta ne bo mogla upoštevati.
Še iz pravilnika:
Fakulteta podeli vsako leto do 20 fakultetnih nagrad [Univerzitetni: Komisija podeli največ 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenimi ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.], ki so si enakovredne.
Študent, ki ga je fakulteta predlagala za Prešernovo nagrado študentom Univerze v Ljubljani, pa mu ta ni podeljena, avtomatično prejme fakultetno Prešernovo nagrado. V tem primeru lahko fakulteta podeli več kot 20 fakultetnih nagrad.

Govorilne ure pri dr. V. Zabukovec bodo v sredo 22.9.2004 od 12.00-14.00 ure.

Govorilne ure dr. Zabukovec

14.9.04

Senat FF - sreda, 15.9.2004

Na dnevni red bom uvrstil tudi razpravo o novih spletnih straneh FF. Še kakšen predlog?

13. seja Sveta OHK - danes, 14. 9. 2004 ob 13:00

V svetu OHK sodeluje tudi predstavnik študentov. Jaz sem zadržan (delam v OK BINK 12:00-14:00) in rad predlagal, da naj se kdo drug udeleži seje. Samo pokličite me na mobi.

Vabilo:
Vabim Vas na 13. sejo Sveta OHK, ki bo v torek, 14. 9. 2004 ob 13.00 uri v sobi OHK v prizidku FF.

Dnevni red:
 1. pregled predloga zapisnika 11. in 12. seje
 2. začetek študijskega leta
 3. izvajanje strateškega načrta
 4. predlog poslovnika
 5. razno
Oglasil se je tudi Miha Kovač, in predlagal, da pod točko razno uvrstimo še informacijo o gradnji novega Nuk (s posebnim ozirom na prostorsko stisko OHK) - vse potrebne materiale bo prinesel na sejo.


12.9.04

Študentska mnenja II

Habilitacijska komisija Senata FF me je zaprosila za

Mnenje študentov o pedagoškem delu:
 • dr. Marije Petek, asist., ki je zaprosila za izvolitev v naziv docentka za področje bibliotekarstva
 • dr. Irene Marinko, doc., ki je zaprosila za izvolitev v naziv docentka za področje bibliotekarstva

Prosim, da napištete čimveč konstruktivne kritike (glej spodaj).

Študentska mnenja

******
Študentsko mnenje je zelo važen sestavni del habilitacije. Mora biti zelo dobro utemeljeno. Študentsko mnenje je seveda lahko tudi NEGATIVNO! Tako profesor NE MORE biti habilitiran. In ne more podaljšati zaposlitve na fakulteti.
Pisanje študentskih mnenj je naloga, ki zahteva veliko odgovornosti tako v pristopu, kot tudi izvedbi. To je edina priložnost, da študentje izrazijo nezadovoljstvo do svojega predavatelja. Potrebuje natančne in preverjene podatke, ki zagotavljajo ustrezno objektivnost in kakovostno argumentacijo. Želel bi si, da čimveč študentov sodeluje in prispeva tudi svoje mnenje o določenem profesorju, kajti le tako je lahko mnenje dobro utemeljeno.
******

Vsak pedagoški delavec fakultete mora biti 'habilitiran' (izvoljen v naziv). Nazivi so:
 1. asistent
 2. docent
 3. izredni profesor
 4. redni profesor

Habilitacije (izvolitve) vsake 4 leta sprejema senat fakultete. Postopek habilitacije je kar zapleten:

Najprej mora pedagoški delavec zaprositi za habilitacijo.

Nato Habilitacijska komisija fakultete napiše mnenje z uporabo določenih meril (važne so točke, ki jih pridobijo z objavo ali mentorstvom).

Drugi del pa moramo prispevati ŠTUDENTJE. ŠSO (študentski svet oddelka - predsednik Primož Bevc) napiše 'predhodno' mnenje študentov o pedagoškem delu in upravičenosti za izvolitev v naziv. Pri tem si pomaga z ŠTUDENTSKO ANKETO, ki jo fakulteta opravlja vsako leto na začetku šolskega leta.

Končno študentsko mnenje pa mora napisati predstavnik študentov v ŠSFF (Študentski svet Filozofske fakultete - yours truly;).

Ta vso zbrano gradivo pošlje habilitacijski komisiji Univerze v Ljubljani. Ta komisija poročilo pregleda in poda oceno.

Na koncu pa o vsaki oceni odloča še Senat FF (katerega član sem tudi jaz;).

11.9.04

Nove spletne strani Filozofske fakultete

Moj komentar:
Is that all you can do?!

Tudi moje ime se pojavi... 3x!

zagovori diplom v septembru!

Pridite poslušat vsi, ki imate čas. To je nekaj kar čaka tudi vse nas!

8.9.04

Naredil sem bibliotekonomijo III!!

Super! No, končno je konec z 3. letnikom. Whew! No ja saj je mel precej dobrih trenutkov. Ampak vedno sem nekaj 'pustil' za september. In se počutil zelo slabo, ker je obstajala možnost, da ne naredim letnika. No sedaj je to za mano. Za vedno!..ehm, no ja verjetno.

Juhu, 4. letnik!

6.9.04

Bibliotekonomija III - danes

test št 33
Vprašanja:
 1. pomen in namen ISBD (ER)
 2. Kakšen ISBD bi uporabil za opis laboratorijske garniture?
 3. Katero splošno oznako gradiva bi uporabil za opis laboratorijske garniture?
 4. Kaj je korporacija?
 5. Kakšna je značnica za korporacijo? (ali nekaj takega)
To so ena lažjih vprašanj. Pa se mi zdi, da sem premalo pisal. Upam, da mi ne bo treba ponavljat.
Rezultati bodo najkasneje pojutrišnjem.

Držite pesti!!!

1.9.04

Zadnji vzdihljaji ŠSFF (študentskega sveta FF)

Volitve študentskih predstavnikov se bližajo!
Ker se celo leto ni nič delalo, hoče sedaj predsednica nadomestiti vse v zadnjem mesecu. Sprejeti moramo še 3 pravilnike:
 1. prodekan študent
 2. finančno poslovanje
 3. poslovnik

Prosim vse, da napišejo nekaj predlogov.

rezultati bibliotekonomije

Čestitam vsem, ki ste opravili test.
Slabo pa so se odrezali prvi in drugi letniki. Vabim vse, da se mi takoj javijo, da se zmenimo z dr. Petek, da razpiše še en rok za TEST.


Naredil sem test iz katalogizacije 3!!

Uff, tale je bil pa težak. Sem resno mislil, da ga ne bom naredil. Ampak sem ga. Sedaj imam izpit Bibliotekonomija III že 6. 9. 2004. Že čez 6 dni! Se že (pridno) učim!