14.7.10

Malemu delu se obeta podpora

Končno se zadeve premikajo naprej. Še sreča da brez študentskih "predstavnikov".

12.3.10

Z današnjim dnem v javni razpravi predlog Zakona o malem delu

Z veseljem prebiram nov predlog zakona o malem delu.
Čepraj je prišlo do povečanja največjega števila ur (prva različica zakon o malem delu je predvidevala omejevanje študentskega dela na 672 ur letno, sedaj je 728), je predlog vseeno sprejemljiv:

 http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1939/6338/16725f4c3e/

4 % dajatve, ustvarjene z malim delom dijakov in študentov se nameni  za delovanje Študentske organizacije Slovenije in za  financiranje projektov, namenjenih obštudijskim dejavnostim dijakov in študentov. Pri tem smo predvideli prehodno obdobje do leta 2013, ko se bodo sredstva za delovanje ŠOS zmanjševala iz 4 na 2 % dajatve. ŠOS po trenutnem sistemu prejema 4,5 % dajatve

 Še to je preveč...