17.3.05

Izvoljeni so bili novi Senatorji FF - mene ni med njimi

Dobil sem le 5 glasov, kar je bilo premalo. Tudi Filip Janžekovič, ki je kandidiral ni bil izvoljen, dobil pa je navdušujočih 10 glasov! Čestitam!

13.3.05

Moja kandidatura za Senat FF

Najprej moram poudariti, da sam ne zastopam stališč nobene 'stranke' in da nisem nikoli sodeloval pri delitvi glasov glede na 'strankarsko' pripadnost. Nikoli nisem sodeloval na volitvah za ŠOU. Torej sem nevtralen in pripravljen na sodelovanje. (Slišal sem, kakšne 'bitke' so potekali pri volitvah podpredsednice. In v takšnih igricah žal ne bom sodeloval)

Sam kot predstavnik študentov mislim, da so najpomembnejše stvari:
 1. Omogočiti sodelovanje VSAKEGA študenta – Pri vodenju fakultete mora sodelovati ČIMVEČ študentov. Omogočiti KONTAKT študentov z vsemi svojimi predstavniki.
 2. Vse, kar se počne, mora biti z mislijo na BODOČE predstavnike študentov. KONTINUITETA je bistvena! Predstavniki študentov se lahko menjajo vsako leto in morajo ČIMPREJ nadaljevati z delom. To olajša dobra INFORMIRANOST VSEH študentov (in seveda vodstva) o delu predstavnikov in dobro urejen ARHIV s sprejetimi sklepi, sledljivost in uveljavljanje strateških načrtov (tudi financiranja), redna POROČILA iz raznih sestankov, ter urejeni in dostopni PRAVILNIKI. INTERNET je pri tem ključen. Pa tudi bibliotekarji ;)
 3. Študentje - predstavniki morajo biti ENAKOPRAVNI vodstvu fakultete in tako tudi delovati. Vsi smo odrasli in imamo dolžnost pri PODAJANJU predlogov, ki rešujejo slabe situacije. Na sestankih nismo za to, da samo poslušamo in ubogamo! Študentje SODELUJEJO z vodstvom pri VODENJU celotne fakultete. Zato je nesmiselno gledati na vodstvo kot TISTE DRUGE. Vodstvo nas NOČE uničiti!
 4. Študentje morajo sodelovati pri VSEH zadevah povezanih s fakulteto. To pomeni VSE komisije in ostali organi.
 5. OPTIMIZACIJA dela predstavnikov študentov. Sestanki študentov morajo biti PRODUKTIVNI! Na sestankih se na hitro samo sprejme že DOGOVORJENE stvari. Dogovarja pa se na manjših delovnih sestankih. Zato so nujna urejena pravila igre – pravilniki.
 6. ŠSFF je organ CELOTNE Fakultete in ne posameznih oddelkov. Šele nato pride Univerza.
 7. ODGOVORNOST. Študentje morajo prevzeti odgovornost, tudi osebno.
Načrt mojega delovanja v Senatu:
 1. Redno sodelovanje z vodstvom ŠSFF pred vsako sejo Senata
 2. Sam se zavezujem, da bom organiziral skupino senatorjev in ostalih predstavnikov po komisijah senata
 3. Vedno bom dosegljiv (upam, da tudi ti)
 4. Redno se bom udeleževal sej ŠSFF na katerih bom vsem svetnikom predstavil dogajanja v senatu (poleg tesnega sodelovanja s tabo)
 5. Pripravljen sem delati tudi na drugih projektih ŠSFF

Kandidatura za Senat FF - moja zgodovina

Zgodovina mojega dela kot predstavnika študentov BINK (namenjena razjasnitvi kakšnih zadev iz moje preteklosti - se mi pa zdi kar zanimiva;):

V 2. letniku (2002/2003) sem prvič kandidiral za predstavnika študentov, preprosto zato, ker me je sošolka prosila, da naj do popoldneva oddam kandidaturo in potrdilo o šolanju. Bil sem izvoljen brez protikandidata. Takrat sem prvič kandidiral za podpredsednika in bil tudi izvoljen brez protikandidata.
Nato sem na ponovnih volitvah (stare so bile zaradi nepravilnosti razveljavljene) spet kandidiral sam in spet postal podpredsednik pod drugim predsednikom. Opravljal sem tudi dolžnosti tajnika. Izvoljen sem bil tudi za Senatorja. Ker na koncu leta predsednik ni bil dosegljiv, sem praktično pol leta deloval kot predsednik in tudi tajnik.
Moji dosežki:
 • pomagal sem sestaviti Pravilnik o delovanju ŠSFF
 • ga z uspehom predstavil na Senatu, kjer so ga sprejeli
 • pomagal sem izpeljati volitve v ŠSFF in ŠS oddelkov (predstavil okvirno način volitev in jih izpeljal vsaj na mojem oddelku).
ŠSFF je skupaj dosegel še:
 • ureditev računalniške učilnice za študente
 • ustanovitev sklada za štipendije
 • dotacije za študentske projekte na FF
 • nižje vpisnine (tukaj ima največje zasluge predsednik)

V 3. letniku (2003/2004) sem imel na oddelku protikandidatinjo, ki ni dobila nobenega glasova. Nato sem kandidiral za podpredsednika. Ko nisem bil izvoljen, so me prosili, naj kandidiram za tajnika. Bil sem izvoljen tudi v komisijo za kakovost ter v svet OHK. 27.12.2003 sem "kot soustvarjalec temeljnih aktov ŠSFF, z mislijo na spoštovanje aktov ŠSFF, z upanjem za uspešno delovanje ŠSFF ter kot oseba z lastnimi merili in standardi o strokovnosti", odstopil.
V obrazložitvi sem napisal: premajhna zavzetost predsednice za komuniciranje, neurejena dokumentacija, ki je nisem nikdar videl, neobstoječ arhiv, na 'delovnem dnevu'(seji), pa se je sprejelo nekaj sklepov, ki so bili zelo škodljivi za uspešno delovanje ŠSFF. Po mojem mnenju se je celo kršilo tudi nov pravilnik o delovanju ŠSFF.
Nato pa je po več mesecih nedosegljivosti odstopila tudi podpredsednica. Zato sem predlagal, da takoj izvolimo drugega. Ker ni bilo nobenega kandidata sem se javil sam in bil izvoljen.
Moji dosežki:
 • v komisiji za kakovost sem sodeloval kot enakopraven in bil odgovoren za sestavo poročila o mednarodnem sodelovanju FF, ki je bil del poročila o kvaliteti FF.
 • sestavil sem Poslovnik ŠSFF ter pomagal sestaviti Pravilnik o imenovanju prodekana iz vrst študentov, ki smo ga uspešno zagovarjali tudi na Senatu.
 • sprememba Pravil FF in pravilnika o ocenjevanju FF v Senatu FF, kjer smo dosegli bistvene spremembe.
 • govor in pomoč pri organizaciji protesta za rešitev prostorske problematike.

10.3.05

Javna razprava: Udeležba študentov kot partnerjev v demokratični univerzitetni skupnosti ter njihove pravice in dolžnosti

Včeraj je bila javna razprava. Gostje so bili rektor dr. Jože Mencinger, dr. Erik Kerševan in študent Tomaž Černe (predsednik ŠSUL).
Najprej naj omenim, da se je Tomaž obnašal nezrelo - pogosto je kar skakal v besedo rektorju in v neskončnost ponavljal ene in iste stvari, čeprav so mu vsi govorili, da nima prav.
Dr. Mencinger je ponavljal že znana njegova stališča, presenetil je s tem, da ga je vedno čudilo zakaj dobi tako malo pritožb. Verjetno jih bo sedaj več.
Dr. Kerševan pa je bil prisiljen Tomaža učiti (morda celo neuspešno) osnov procesnega prava.

Sam sem vzpodbudil razpravo z dvema vprašanjema:
 1. Kakšno je stališče gostov glede pojavljanja dvoletnega mandata za študente. Moje stališče je bilo enako kot Tomaževo - enoletni mandat je pravičnejši za vse, še posebej v luči troletnega študija po Bologni. Dr. Mencinger
 2. Kje naj predstavniki študentov in študentje sami dobijo pravno pomoč? To sem vprašal predvsem za to, ker se mi zdi, da predvsem predstavniki študentov nimajo dostopa do kvalitene pravniške pomoče, če na fakulteti nimajo zaposlenega pravnika.
Pred zaključkom sem moral oditi. Žal pa se je debata sprevrgla v (neplodno!) obtoževanje glede tega, kako se rešujejo pritožbe na članicah Univerze.

8.3.05

Seja sveta OHK

Danes sem bil na seji OHK, kjer smo sprejeli poslovnik o delovanju Sveta OHK. Tudi sam sem podal par predlogov. Bolj važno pa je, da se bo na seji predstojnikov oddelkov predstavilo novo organizacijsko shemo OHK, predvsem sestavo in delovanje strokovnega sveta. Dejal sem, da bom tudi sam pripravil par besed. Kakšni predlogi?

3.3.05

Volitve za senat FF

Včeraj se je zaključil rok za oddajo kandidatur za predstavnika študentov v Senat FF. Sam sem razmišljal o tem, da bi lahko sedaj dal odstopno izjavo kot Senator, ki ga je izvolil prejšnji ŠSFF. Nisem imel nobenih stikov z novo predsednico, ona me ni nikdar kontaktirala glede dela v Senatu. Pa me je presenetilo par plakatov za nove volitve, ki bi po mojem mnenju lahko bile že pred dvema ali več meseci! Tako da sem rekel, do sedaj sem zelo uspešno vodil študentsko politiko v Senatu (sprejem pravilnika o delovanju ŠSFF, sprememba pravilnika o ocenjevanju,...) in se mi zdi, da jo lahko še eno leto. Toda tokrat hočem zagotovila o sodelovanju z ŠSFF (redne sestanke). Upam, da bomo študentje lahko bolj resno delovali pri ustvarjanju politike FF.