21.12.08

Volitve v ŠSO

Študentje na oddelku se lahko organizirajo tako, da na volilni seji izvolijo svojega predstavnika, ki ima pristojnosti napisane v pravilniku (in teh ni malo!).

Študentje, vsak od vas ima možnost da vplivate na delo na oddelku in seveda tudi na fakulteti. Gre za tako občutljive zadeve kot so ocenjevanje profesorjev, razdeljevanje sredstev in prihodnost oddelka ter fakultete.

Zadeve so mnogo enostavnejše kot se zdi! Prosim, da tudi vi prispevate svoje mnenje o vsem! Če bo kakršnakoli kandidatura zavrnjena (npr. ker ni bila oddana pravočasno ali na "pravilen" način) bom sprožil postopke pred višjimi organi FF.

Trudil sem se vzpodbuditi diskusijo med tutorji na oddelku, pa mi ni uspelo. Diskusija

Če izvzamemo osebne diskreditacije, je bilo predlogov žal bore malo. Ne razumem, da se razpravlja brez jasno opredeljenih stališč in dejstev. Raje se spuščajo v osebna obračunavanja. S takšnim načinom diskusije študentov nihče ne bo jemal resno. Zelo sem razočaran nad "tutorji", saj sploh nimajo konkretnih podlag za svoja mnenja, niti jih ne znajo utemeljevati. Pri vsem tem, pa so se o tej zelo aktualni tematiki oglasili trije od desetih!

17.12.08

ŠSFF - poročilo 2007/08

Z zanimanjem sem prebral poročilo predsednika o delovanju ŠSFF v šolskem letu 2007/08. Zelo pohvalno je, da tudi ŠSFF izda takšno poročilo.
In prva stvar, ki jo opazim je Delovni vikend ŠSFF & ŠOFF, organiziran kar skupaj. Še par drugih projektov je bilo organiziranih kar skupaj. Nič čudnega - isti ljudje - ista igra.

Žal se je očitno tudi ŠSFF zreduciral v aparat za dodeljevanje sredstev. Odobrena sredstva na koncu kažejo na povsem neprimerno in nepravično delitev. Seveda je ŠSFF začel podeljevati tudi honorarje, kar je lepa popotnica za naprej. Ko bo zmanjkalo honorarjev na ŠOU, bodo vsi lepo živeli naprej.

Spreminjali so akte o delovanju. Brez obrazložitve.

Opombe ob nesprejetih mnenjih kažejo na to, da tudi senat FF ponovno ne smatra ŠSFF za kredibilnega sogovornika. Jim sploh ne zamerim.

Je pa povsem neprimerno, da so dodali poglavje o volitvah v uporavni odbor študentske organizacije. Zakaj niso dodali še poglavja o volitvah v npr. balinarsko društvo mi ni jasno. V tem odstavku jasno piše, da je ŠSFF le orodje nekega društva. Prodekan študent je z javnim sodelovanjem in podpiranjem neke frakcije neposredno škodoval ugledu fakultete. ŠSFF pa se je neposredno vmešaval v volitve. Interese študentov FF je v tem pogledu zastopal prodekan študent FF Mart D. Buh ("direktor Filofesta"), ki ima po nekem čudnem naključju tudi visoko funkcijo v nekem društvu Nisisam. Obupno. Mojih interesov (podiplomskega študenta) vsekakor ni zastopal in ni imel povsem nobenega pooblastila za to!

Potem sem pa prebral še zapisnik 15. redne seje ŠSFF: ŠSFF podeljuje Anžetu Pernetu priznanje za aktivno in uspešno udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti na FF. Zelo uspešna samoevalvacija, ni kaj!