6.4.07

Konec statusa?

Osebe brez prihodkov (ZZZS)

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nimajo lastnih dohodkov in ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova. Zavezanec za prijavo oseb brez dohodkov v obvezno zdravstveno zavarovanje je občina stalnega prebivališča, ki preverja tudi pogoje za vključitev v zavarovanje. Za dodatne informacije o pogojih za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po tej zavarovalni podlagi se obrnite na pristojno občino.

Navodilo za pridobitev statusa zavarovanca po 21. točki 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
za zdravstveno zavarovanje potrebujete:
  • veljavno slovensko osebno izkaznico ali potni list (original in fotokopijo),
  • potrdilo o premoženjskem stanju, ki ga izda davčni urad izpostave občine stalnega bivališča,
  • davčno številko
Ljubljanska občina je celo pripravila obrazec.
Davčni urad Ljubljana, Izpostava Center
Adamič Lundrovo nabrežje 2 (Kresija, vhod proti Ljubljanici, 2. nadstropje)
Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure

Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo Občine Ljubljana
Dalmatinova 1 (nasproti Metalke)
Uradne ure od 8:00-12:00