25.11.04

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 2., 3. IN 4. LETNIKA

Obveščamo vas, da dogovorjena razstava odpade, zato bo redni seminar SPLOŠNE KNJIŽNICE v četrtek 25.11.2004 potekal normalno po urniku:
Prva skupina ob 15.30-17.10 v 528
Druga skupina ob 17.10-18.50 v pred. 532

Zaradi bolezni dr. Južniča, danes 23.11.2004 odpadejo predavanja Bibliometrija in Primerjalno bibliotekarstvo.

Tajništvo, 23.11.2004

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 3. in 4. letnika E

Obveščamo vas, da bo izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec nadomeščala nekatera odpadla predavanja in sicer:

2.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj za Kognitivno psihologijo 2 od 15.30-17.10 v pred. 532 (odpadla predavanja 1.12.2004)

9.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj Kognitivna psihologija 2 od 15.30-17.10 v pred. 532 (odpadla predavanja 29.11.2004)

6.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj Kognitivna psihologija 1 od 10.30-12.10 ure v pred. 532 (odpadla predavanja 12.11.2004)

13.12.2004 bo
nadomeščanje predavanj Kognitivna psihologija 1 od 10.30-12.10 ure v pred. 532 (odpadla predavanja 3.12.2004)

Tajništvo, 19.11.2004

23.11.04

Rezultati volitev v ŠSFF na BINK

Neuradni rezultati 'volitev' predstavnika BINK v Študentski Svet FF so:

Katarina Demšar: 11
Mitja Iskrić: 4
Nina Malovrh: 1

Naj pri tem poudarim, da so volitve potekale v mračni senci dvoma o legitimnosti in legalnosti. Naj samo poudarim, da nam ni bil omogočeno izvesti normalne volilne kampanije.
Kot član starega sveta sem že ukrepal in zahteval sklic starega sveta.

Glede kandidatov z našega oddelka pa mi je zelo žal, da se kljub mojim pozivom nismo mogli domeniti o enotni kandidaturi. Veseli me, da je Katarina dobila večino, toda hkrati mi je žal, da se po mojem mnenju ne bo mogla dovolj posvetiti tej funkciji, saj je bila izvoljena ze kot predstavnica v Študentski organizaciji.

Toda vseeno cestitam Katarini in obljubljam, da ji bom nudil vso
pomoc, ce jo bo potrebovala.

22.11.04

ZAHTEVA ZA SKLIC IZREDNE SEJE

Spoštovani!

Nekateri svetniki Študentskega sveta FF smo dalj časa zelo nezadovoljni s potekom (ne)dela našega organa. O točnih imenih vseh, ki delijo tovrstno neodobravanje, je težko govoriti, kajti o uspešni komunikaciji znotraj ŠSFF je že več mesecev težko govoriti.
Eno izmed zadnjih dejanj, ki je simptomatično za stanje duha o katerem govorim, so vsekakor volitve v Študentski svet FF. Slenje de iure razpiše dekan, de facto pa je študentski svet integralni partner pri določanju pravil igre in tudi uspešni izvedbi le-teh. Na FF imamo še bolj specifično situacijo in sicer v vsaj treh pogledih. Prvič nam univerzitetni in fakultetni pravilniki dopuščajo možnost izvedbe volitev bodisi na skupnem volišču, bodisi neposredno pred študenti po letnikih. O izbiri modusa volitev ŠSFF ni razpravljal, niti imel priložnosti komentirati letošnje izbire v luči spoznanj iz preteklih in predvsem lanskega leta.
Druga posebnost je številčnost članov študentskega sveta in posledično obseg nalog, ki jih čakajo med letom. Namreč resnično visoko število študentov po oddelkih terja skrajno resnost in odgovornost kandidatov, če želijo svoje kolege kakovostno in legitimno zastopati znotraj fakultete in posebej v občasnih neljubih zapletih s profesorji ali fakultetno administracijo, ki se praviloma vrstijo ob semestralnih preverjanjih znanja, ali vpisnih in podobnih formalnostih.
Tretja posebnost naših volitev so vsekakor Študentski sveti oddelkov, ki smo jih z veliko angažmaja in prepričanja v njihovo nujnost v preteklem mandatu ustoličili, letos pa z neizmerno ignoranco pustili usahniti, in jih dokončno odkljukali z nerazpisovanjem primernih volilnih procesov.
ŠSO-ji hkrati zagotavljajo hrbtenico uspešne komunikacije med študenti znotraj fakultete, razpoznavnost ŠSFF med študenti in nadvse potrebno legitimnost za naše udejstvovanje.

Če že ne na račun dobrega okusa, potem bi se vsaj zaradi naše unikatnosti spodobilo na ŠSFF razpravljati o poteku volitev in tudi revidirati delovanje v minulem letu.

Druga pomembna točka o kateri nismo ničesar povedali, so volitve našega komplementarnega združenja, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki so zelo bučno potekale prav tisti teden, ko bi naj študentje fakultete opazili tistih trideset črno belih plakatov, ki so med stotinami oranžnih in rumenih barvnih odtenkov oznanjali razpis volitev v ŠSFF.
O ŠOU volitvah je sicer bilo veliko pogovorov in še več dejanj, ki vsekakor prekašajo mejo dobrega akademskega okusa, vendar o vsem tem sem osebno post festum slišal le določena dejstva v obliki dekanovega poročila na Senatu FF. Podrobnosti, posebej tiste o katerih se je izrekel ŠSFF, pa mi niso znane. Prepričan pa sem, da je tovrstno stanje nesprejemljivo! Namreč predsednik ŠSFF predstavlja ŠSFF, vendar ta mandat je pogojen s tem, da je volja ŠSFF jasno opredeljena, njen predsednik pa jo le jasno artikulira. Ocenjujem, da smo bili priče ravnanjem brez tovrstnega mandata in mojo oceno utemeljujem z dejstvom, da sem v dogajanja glede volitev nisem umešaval, ker nisem bil za le-to zaprošen. Kandidature nisem vložil in celo odšel v tujino, sicer zgolj po navključju. Pričakoval sem, da bom našel legitimno izvoljen svet, ki le čaka na potrditev mandatov na konstitutivni seji. Na moje veliko presenečenje sem zatekel le pričanja kolegov svetnikov o dokaj neugodnem razpletu, poročila o svetnikih, ki so bili izvoljeni z enim glasom in vrste pritožb naslovljene na številne univerzitetne organe.

Volitve v ŠSFF so bile začetek mojega aktivnega udejstvovanja v tem organu in s ponosom sem vložil ogromno energije in truda, da smo lani imeli na voljo vse potrebne mehanizme in navkljub pisanim stališčem stopili skupaj ter legalno in legitimno izvolili nov študentski svet, ki je imel za sabo dokaj neobremenjeno preteklost in izzivov polno prihodnost. Ergo, težko sprejmem ta cirkus, ki se nam še vedno dogaja, kot zapuščino moje aktivne participacije v tem dokaj pomembnem okolju za vseh šest do deset tisoč študentov naše fakultete.

Prišel je skrajni čas, da ŠSFF, kot organ vseh študentov fakultete, revidira teh nekaj preteklih mesecev in poišče grm v katerem je bila skrita resnica. Primarno imam seveda v mislih volitve, vendar vem, da so vprašanja, ki presegajo to temo. ŠSFF mora končati mandat kot organ, ki je namenjem zastopanju skupnih interesov in ne kot orodje v rokah parcialnih interesov. Slednji madež je prevelik, da bi ga prenesli na nov sklic sveta, ki bo prej ali slej nadaljeval naše delo. Zato pozivam vse svetnike, ki želijo o sivinah odkrit pogovor z vodstvom ŠSFF, da se pridružijo tej pobudi, spodaj pa prilagam podpise petih svetnikov, ki so potrebni za sklic izredne seje ŠSFF. Edini logični in zato tudi predlagani točki dnevnega reda sta:
 1. »Vprašanja in odgovori o delovanju ŠSFF in njegovega vodstva v minulih mesecih«
 2. »Razprava in glasovanje o nezaupnici vodstvu študentskega sveta FF«
Podpisani:
 • Goran Tomšić
 • Mitja Iskrić
 • Božidar Škvarč
 • Sanja Radoševič
 • Jurij Verč

19.11.04

Volitve predstavnika študentov oddelka BINK

Zaradi napake na glasovnici na volitvah v Študentski svet Filozofske fakultete, dne 3.11.2004, razpisuje dekan Filozofske fakultete:

RAZPIS PONOVNIH VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FILOZOFSKE FAKULTETE NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

Na volitvah veljajo kandidature, ki so bile oddane do 28.10.2004 in so veljal za volitve 3.11.2004. Kandidati, ki so oddali kandidature so: NINA MALOVRH, KATARINA DEMŠAR in MITJA ISKRIĆ.

Ponovne volitve bodo potekale v PONEDELJEK, 22.11.2004 med 12h - 15h pred oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo v 5. nadstropju. Volilna komisija ostaja v enaki sestavi kot na volitvah iz dne 3.11.2004.

V Ljubljani, 18.11.2004
Dekan : Dr. Božidar Jezernik, red.prof.

Izredna seja Senata FF

Vljudno Vas vabim na izredno sejo Senata FF in kolegija predstojnikov oddelkov FF, ki bo v ponedeljek, 22. novembra ob 13. uri v sobi št. 526.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
 1. Vprašanje matičnosti in urejanja habilitacij ter sprejemanja študijskih programov.
 2. Razno.

18.11.04

Sklep oddelka

Obveščamo vas, da je Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, na svoji seji dne 3.11.2004 sprejel sklep:

VSE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV, KI NISO DEL ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA, A POSEGAJO V URNIK PREDAVANJ, MORAJO BITI NAPOVEDANE NA ZAČETKU SEMESTRA OZ. VSAJ DVA MESECA PREJ, PREDEN SE ZGODIJO. V NASPROTNEM PRIMERU TOVRSTNE AKTIVNOSTI NE MOREJO POTEKATI KOT DEL ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI V OKVIRU ODDELKA.

KOORDINATORICA ZA TOVRSTNO OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST JE MAG. POLONA VILAR.

Ljubljana, 4.11.2004

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 4. letnika

Danes 17.11.2004 odpade predavanje SOB 3- teorija pri dr. Novljanovi. Predavanja se bodo nadomeščala jutri 18.11.2004 ob 15.30 uri v pred. 528.

Tajništvo, 17.11.2004

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 2. letnika

Obveščamo vas, da bo še ena skupina seminarja Splošne knjižnice ob četrtkih od 17.10 – 18.50 ure v pred. 532.
Prosimo, da se razdelite sami. Urnik velja od četrtka 25.11.2004 dalje.

Tajništvo, 17.11.2004

Govorilne ure dr. Maje Žumer

Govorilne ure pri dr. Maji Žumer bodo namesto 24.11.2004 v petek 26.11.2004 od 10.30 -12.00 ure

Tajništvo, 17.11.2004

16.11.04

Odpade!

Danes 15.11.2004 bo predavanje KNJIGARSTVO 4 od 15.30 -18.50 ure v pred. 528,
V ponedeljek 22.11.2004 pa bo predavanje Primerjalno bibliotekarstvo od 15.30 – 18.50 ure.

OBVESTILO ZA VSE ŠTUDENTE
Obveščamo vas, da v ponedeljek 22.11.2004 odpade KNJIGARSTVO 1 in KNJIGARSTVO 4, v torek 23.11.2004 odpade KNJIGARSTVO 2 in v sredo 24.11.2004 odpade KNJIGARSTVO 1.
Nadomeščala se bodo z obiskom predavanj na knjižnem sejmu, urnik bo javljen ob koncu tedna.

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 4. LETNIKA E
V sredo 17.11.2004 odpade predavanje SOB 3- teorija pri dr. Novljanovi. Predavanje se bo nadomeščalo po dogovoru.

Tajnišvo, 15.11.2004

12.11.04

Odpade!

Obveščamo vas, da v torek 16.11.2004 odpade predavanje Zaščita in restavriranje knjižničnega gradiva. Predavanja se bodo nadomeščala kasneje in boste o tem obveščeni.
Predavanja iz Podatkovne zbirke 1 dne 17.11.2004 odpadejo in se nadomestijo 26.11.2004 od 12.10-13.50 v pred. 528.
Predavanja Informatika 1 dne 20.11.2004 odpadejo in se nadomestijo 15.11.2004 od 10.30-12.10 v pred. 532.
Predavanja Uvod v inf. znanost dne 24.11.2004 odpadejo in se nadomestijo 17.12.2004 od 12.10-13.50 v pred. 528.
Tajništvo,12.11.2004

10.11.04

Senat FF 10.11.2004 ob 11. uri v 526

Dnevni red:
1.) Potrditev zapisnika 36. redne seje Senata F z dne 6.10.2004
2.) Dekanovo poročilo
3.) Volitve in imenovanja
4.) Habilitacijska področja
5.) Študijske zadeve:
a.) dodiplomski študij
b.) podiplomski študij
6.) Predlog kandidatov za študentske Prešernove nagrade FF za leto 2004
7.) Nostrifikacije
8.) Pripombe na Statut UL
9.) Razno

KNJIGARSTVO 3 11.11.2004 odpade

V četrtek 11.11.2004 odpade predavanje KNJIGARSTVO 3.
Tajništvo, 10.11.2004

7.11.04

Obvestilo za študente 4. letnika

V sklopu predavanj Primerjalno bibliotekarstvo, bo v ponedeljek 8.11.2004 za 4. letnik od 15.30 – 17.10 v pred. 528 predavanje dr. Barbare Tillett.

Za nadomeščanje predavanj Knjigarstvo 4 pa boste obveščeni naknadno po dogovoru.
Tajništvo, 5.11.2004

Tajništvo ZAPRTO 8. in 9. 11.

Tajništvo Oddelka bo v ponedeljek 8.11.2004 in torek 9.11.2004 ZAPRTO.
Tajništvo, 4.11.2004

5.11.04

NEVELJAVNE volitve za predstavnika v študentskem svetu FF

Žal vas moram obvestiti, da je bil že razpis nepravilen, saj ni upošteval vseh rokov. Kot prvo, pravilnik o volitvah v študentski svet predvideva volitve 2. teden v novembru. Pravilnik pa upošteva tudi 3 delovne dni za pritožbe na zavrnjene kandidature, tako da bi morale volitve biti vsaj 4.11. 3.11. so sicer bile 'volitve', toda na našem oddelku je 'volilna komisija' (ki to ni, saj jo ni imenoval ŠSFF) pripravila napačne glasovnice, zato 'volitve' sploh niso bile mogoče. Seja ŠSFF v sredo 3.11 je odpadla zaradi nesklepčnosti.

4.11.04

ZAGOVORI DIPLOMSKIH NALOG

RUS KATJA: 22.11.2004 ob 11.00 uri v pred. 532
MOHAR NEŽKA: 1.12.2004 ob 15. uri v pred. 532
DOLGOV NENAD: 1.12.2004 ob 16. uri v pred. 532

3.11.04

Sprememba statuta UL

Univerza v Ljubljani je ŠSUL posredovala uradni predlog spremenjenega Statuta UL. Študentje smo pozvani, da vložimo morebitne amandmaje ali pripombe. Zainteresirane vabimo, da potrdijo svojo udeležbo v delovni skupini, ki se bo sestala predvidoma v ponedeljek, 8.11. Čas in kraj bosta zainteresiranim sporočena naknadno. Rok za oddajo amandmajev je 11.11.!!! Prosim, da se torej udeležite sestanka lai pa da vsaj pripombe posredujete Sandri.

Tisti, ki ste zainteresirani za sodelovanje v tej skupini, potrdite svojo udeležbo na moj e-naslov [mitja.iskric@guest.arnes.si]. Zraven dopišite še poštni naslov, na katerega želite dobiti gradivo. Gradivo je na voljo tudi v elektronski obliki.

Naj opozorim na nekaj elementov, ki jih predlog prinaša:
 • izključuje dajanje študentskega mnenja ob postopkih habilitacije; če bo to sprejeto, lahko študentski svet kar takoj ukinemo!!!
 • izključuje organizacijo in izvedbo športne vzgoje iz področja Univerze; toje spet ravno nasprotno, kar je sprejel ŠSUL!!!
 • uvaja nekatere stvari, ki so nesmiselne glede na Bolonjski proces.
 • Vabljeni ste, da svoje pripombe posredujete Sandri na 031/332-723 oziroma, da pridete v ponedeljek na sestanek delovne skupine za spremembo Statuta UL.

BOBCATSSS 2005 v Budimpešti

Prosim vse, ki želijo izvedeti več o BOBCATSSSu ali pomagati pri organizaciji, da pridejo jutri, v četrtek 4.10.2004 v knjižnico OK BINK, da se zmenimo za prvi organizacijski sestanek.

VAJE IZ INFORMATIKE 2 in RAČUNALNIŠTVA 1

OBVESTILO – VAJE IZ INFORMATIKE 2 in RAČUNALNIŠTVA 1
Študente in študentke 2. letnika (D) obveščam, da se bomo glede poteka vaj pri Računalništvu 1 v dodatnem petkovem terminu dogovorili ta četrtek, 4.11., pri vajah.
Študente in študentke 3. letnika (D) pa obveščam, da vaj iz Informatike 2 ta petek še ne bo. O poteku vaj boste pravočasno obveščeni.
Tajništvo, 2.11.2004

1.11.04

V A B I L O na tuje predavanje 8.11.2004 ob 15.30 uri

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica vabita na predavanje

dr. Barbare Tillett (Kongresna knjižnica, Washington), z naslovom:

“INTERNATIONAL INITIATIVES FOR SHARED CATALOGING”
Predavanje bo v ponedeljek 8.11.2004 ob 15.30 uri v predavalnici št. 528 v V. nad. Filozofske fakultete, Aškerčeva 2 Ljubljana. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Odgovor dr. Petkove na študentsko mnenje

Pred kratkim sem na faks dobil pošto od Dr. Petkove. V njem daje pripombe na mnenje študentov oddelka o njenem pedagoškem delu. Besedilo obsega kar 3 strani in je objavljeno v elektronski obliki. Morda bi le napisal zadnji odstavek:
"Mnenja študentov spoštujem in upoštevam. Tudi moja želja je, da bi bili študenti zadovoljni in da bi si pridobili čim več zanja. Potrebno je večje sodelovanje in več sprotnih povratnih informacij. Smiselno je, da bi konkretne probleme in pripombe reševali skupaj s študenti posameznih letnikov takoj, ko se pojavijo.
Vlogo za izvolitev v naziv docentke sem umaknila."

Čeprav se ne strinjam z njenimi odgovori, moram priznati, da je to zelo korektno od nje. Želim si, da bi lahko tako dobro sodelovali še naprej. Izvedel sem, da študentsko mnenje ni edini razlog za umik vloge za izvolitev. Od študentov pa sem izvedel, da se dr. Petek na predavanjih mnogo bolj trudi, sprašuje in spodbuja sodelovanje. Študentje so prijetno presenečeni. Lepo, da se dogajajo spremembe!