21.12.08

Volitve v ŠSO

Študentje na oddelku se lahko organizirajo tako, da na volilni seji izvolijo svojega predstavnika, ki ima pristojnosti napisane v pravilniku (in teh ni malo!).

Študentje, vsak od vas ima možnost da vplivate na delo na oddelku in seveda tudi na fakulteti. Gre za tako občutljive zadeve kot so ocenjevanje profesorjev, razdeljevanje sredstev in prihodnost oddelka ter fakultete.

Zadeve so mnogo enostavnejše kot se zdi! Prosim, da tudi vi prispevate svoje mnenje o vsem! Če bo kakršnakoli kandidatura zavrnjena (npr. ker ni bila oddana pravočasno ali na "pravilen" način) bom sprožil postopke pred višjimi organi FF.

Trudil sem se vzpodbuditi diskusijo med tutorji na oddelku, pa mi ni uspelo. Diskusija

Če izvzamemo osebne diskreditacije, je bilo predlogov žal bore malo. Ne razumem, da se razpravlja brez jasno opredeljenih stališč in dejstev. Raje se spuščajo v osebna obračunavanja. S takšnim načinom diskusije študentov nihče ne bo jemal resno. Zelo sem razočaran nad "tutorji", saj sploh nimajo konkretnih podlag za svoja mnenja, niti jih ne znajo utemeljevati. Pri vsem tem, pa so se o tej zelo aktualni tematiki oglasili trije od desetih!

17.12.08

ŠSFF - poročilo 2007/08

Z zanimanjem sem prebral poročilo predsednika o delovanju ŠSFF v šolskem letu 2007/08. Zelo pohvalno je, da tudi ŠSFF izda takšno poročilo.
In prva stvar, ki jo opazim je Delovni vikend ŠSFF & ŠOFF, organiziran kar skupaj. Še par drugih projektov je bilo organiziranih kar skupaj. Nič čudnega - isti ljudje - ista igra.

Žal se je očitno tudi ŠSFF zreduciral v aparat za dodeljevanje sredstev. Odobrena sredstva na koncu kažejo na povsem neprimerno in nepravično delitev. Seveda je ŠSFF začel podeljevati tudi honorarje, kar je lepa popotnica za naprej. Ko bo zmanjkalo honorarjev na ŠOU, bodo vsi lepo živeli naprej.

Spreminjali so akte o delovanju. Brez obrazložitve.

Opombe ob nesprejetih mnenjih kažejo na to, da tudi senat FF ponovno ne smatra ŠSFF za kredibilnega sogovornika. Jim sploh ne zamerim.

Je pa povsem neprimerno, da so dodali poglavje o volitvah v uporavni odbor študentske organizacije. Zakaj niso dodali še poglavja o volitvah v npr. balinarsko društvo mi ni jasno. V tem odstavku jasno piše, da je ŠSFF le orodje nekega društva. Prodekan študent je z javnim sodelovanjem in podpiranjem neke frakcije neposredno škodoval ugledu fakultete. ŠSFF pa se je neposredno vmešaval v volitve. Interese študentov FF je v tem pogledu zastopal prodekan študent FF Mart D. Buh ("direktor Filofesta"), ki ima po nekem čudnem naključju tudi visoko funkcijo v nekem društvu Nisisam. Obupno. Mojih interesov (podiplomskega študenta) vsekakor ni zastopal in ni imel povsem nobenega pooblastila za to!

Potem sem pa prebral še zapisnik 15. redne seje ŠSFF: ŠSFF podeljuje Anžetu Pernetu priznanje za aktivno in uspešno udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti na FF. Zelo uspešna samoevalvacija, ni kaj!

25.4.08

ŠSFF uporablja cenzuro!

Žal tvojega gesla ne morem obnoviti, ker je tvoj račun trenutno neaktiviran. Za več informacij se,prosim, poveži z Administratorjem foruma.
Našel sem forum ŠSFF. Pod razdelek "Novice" sem objavil, da ŠSFF še vedno ignorira moja vprašanja. Spomnim naj, da me je sam predsednik Anže Perne v začetku meseca pozval, da jim postavim vprašanja. Ta post so mi pobrisali ter deaktivirali račun! Upošteval sem opis, da gre v razdelku za
Novice o delovanju ŠSFF, projektih, dogajanju na FF, aktualnih študijskih zadevah ...
Čeprav gre v tem primeru zgolj za NEDELOVANJE!
Gre za očitno nadaljevanje žalostne zgodbe o neprofesionalnem, žaljivem odnosu ter o popolnem ignoriranju pomembnih delovnih nalog predstavnikov študentov. Še več, sedaj so se spravili v nasilno sankcioniranje in brisanje dejstev! To je v popolnem nasprotju z duhom humanizma, ki naj bi bil na naši fakulteti še posebno negovan.
Čeprav verjetno mislijo, da jim "najedam" sem mnenja, da v nobenem primeru postavljanje vprašanj ne more pomeniti najedanje svojim lastnim predstavnikom!

Pozivam moderatorja foruma, da obnovi moj prispevek in mi omogoči sodelovanje na forumu. Pravtako pozivam člane ŠSFF, da čimprej odgovorijo na moja vprašanja!

6.4.08

ŠSFF uspešno deluje še naprej!

Kolega Anže Perne, predsednik ŠSFF v tem mandatu, se je aktivno udeležil v debato. Njegove navedbe tukaj navajam v kurzivi. Ker me je vabil, da mu zastavim še nekaj vprašanj, ta sledijo v odebeljeni pisavi. Za vse odgovore se mu najlepše zahvaljujem in vabim tudi druge člane sveta in študente k debati!

Anže Perne:ŠSFF ne financira hobijev.
Končno! Namreč prekrivanje financiranja ŠOFF in ŠSFF je v preteklosti vodilo k netransparentnosti ter neracionalne porabe sredstev. Z obštudijsko dejavnostjo se lahko namreč ukvarja ŠOFF, ki ima tudi proračun za to.
1. Koliko proračuna (procentualno) je ŠSFF namenil takšnim in podobnim (za razstavljanje svojih izdelkov ali "delovnim vikendom", ipd.)- dejavnostim, ki niso zajete v 9. členu pravilnika o delovanju ŠSFF?
2. Na podlagi česa (katerega člena pravilnika) je bil sprejet sklep o financiranju?


Anže Perne:V povprečju na mesec izda 10 mnenj o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Ko je postopek habilitacije končan, ŠSFF kandidatu posreduje mnenje (lahko ga pa že prej vidi v Kadrovski službi). Sploh na področju študentskih mnenj se je v zadnjih dveh letih naredilo ogromno, teža študentskega mnenja v postopku habilitacije se je dvignila na neko povsem novo raven.
Čestitam! To je res velik napredek. Gre za pomembno in občutljivo področje delovanja sveta. Seveda je moja vizija popolnoma javen in transparenten postopek od anket, zbiranja mnenj (pozive študentom), javne obravnave mnenj na oddelkih in svetu in jasne pravice in dolžnosti. Mnenja se po 9. členu pravilnika o delovanju ŠSFF daje na podlagi študentske ankete in po predhodnem mnenju ŠSO z oddelka.
3. Kakšen sistem volitev ŠSO je bil uveden?
4. Kako ukrepati v primeru, da ŠSO na oddelku ni formiran? (prim. moj oddelek BINK)

Anže Perne:V pripravi je nova spletna stran.
5. Kdaj bo na voljo spletna stran ŠSFF?

Anže Perne:Zagotovljam, da ŠSFF-ju v tem mandatu nihče ne diktira ničesar. Študentski predstavniki na FF smo se pač odločili, da je bolj smotrno, če konstruktivno sodelujemo, kot da bi vsak delal zase.
Delo v svetu po mojih izkušnjah zahteva ogromno časa.
6. Koliko svetnikov je članov ŠSFF in ŠOFF hkrati?
7. S katerim sklepom ŠSFF je bilo potrjeno konstruktivno sodelovanje?
8. Je ŠSFF sprejel kakšne sklepe o (predlogih) delovanja ŠOFF?


Anže Perne:Kot študent FF se seveda lahko udeležiš seje ŠSFF.
9. Kdaj bo naslednja seja ŠSFF?

Neutemeljene obtožbe, blatenje ali žaljenje ne sodijo sem!

Še malo za hec:
10. Ali je dajanje napačnih izjav v javnosti o namenu Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani dovolj za začetek disciplinskega postopka proti uradni osebi FF? No, da ne bo slabe volje - tukaj gre za tako imenovano retorično vprašanje. Seveda je odgovor ne, spoštovani kolega Anže, Vam pa svetujem, da si malo osvežite znanje o pravilih. Pa brez zamere! Še enkrat hvala za vse odgovore.

1.4.08

ŠSFF - financiranje hobijev?

Od kdaj se Študentski svet ukvarja s hobiji in obštudijskimi zadevami? Je bil morda spremenjen pravilnik o delovanju ŠSFF? Ali to pomeni, da se ŠSFF namesto z realnimi problemi (delovanje ŠSO) raje ukvarja z obskurnimi zadevami, ki nimajo nobene povezave s svojim delom, pač, samo da se nekaj dela? Je morda na voljo kak zapisnik kakšne seje, kjer so dejansko diskutirali o relevantnih zadevah?

Pred kratkim so imeli "delovni vikend" ŠSFF & ŠOFF kar je drugo poimenovanje za zabavo, ki jo financira fakulteta. Na tem so se odločili da bodo podaljšali R A Z P I S za najboljše fotografije projektov (ekskurzije, predavanja itd.), ki jih je sofinanciral ŠSFF. (Izjemoma bodo sprejete tudi fotografije projektov, ki jih ni sofinanciral ŠSFF. O tem bo presojal ŠSFF.) Stroške izdelave plakatov s fotografijami krije ŠSFF.

Glede razpisa: koliko denarja (procentualno) so namenili takšnim in podobnim hobijem?
So oblikovali kakšno mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv učiteljev ali sodelavcev? Je bilo to javno objavljeno? Na kakšni podlagi?

Vidim, da so šle zadeve do potankosti nazaj tja, kjer so bile preden sem bil sam predstavnik v ŠSFF. ŠOU spet diktira delo ŠSFF in študentje so še naprej tiho. Vsi razen mene seveda.

12.3.08

Podiplomski študij je... drag?!

1 letnik podiplomskega študija na FF je 1.961,28 EUR. Ampak pozor, od tega polovico plača država. Tako je šolnina "le" 980,64 EUR!

Za to na našem oddelku dobimo... eee.. kaj že?
Aja! Predavanj ni... eee...
Možnost obiskati profesorja na govorilnih urah! Superca!

9.3.08

Berčičeve nagrade

Svečana podelitev nagrade Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo za najboljše diplomsko delo v letu 2007 (BERČIČEVE NAGRADE) bo v ponedeljek 10.3.2008 ob 16. uri v Modri sobi Filozofske fakultete. Nagrado bo prof. dr. Branko Berčič izročil letošnji nagrajenki, univ. dipl. bibliotekarki Violi Graziella (mentorica doc. dr. Franja Dular) za diplomsko delo "Tiskarstvo v Kopru v obdobju od 19. do srede 20. stoletja". Vljudno vabljeni!

29.2.08

Novi diplomiranci

Rad bi čestital Anamariji Velušček Zorzut za diplomiranje na našem oddelku. Njena diploma (PRIMERJAVA SISTEMA BARVIH OZNAK S SISTEMOM RFID V DVEH PODOBNIH KNJIŽNICAH) je zelo dobra in izvirna.
Veliko delo je naredila glede na to, da se nihče sploh noče ukvarjati s takšimi temami. Pričakoval pa sem, da se bosta mentorja dr. Šauperl in dr. Žaucer malo več razgovorila.

Diploma po mojem mnenju nadpovprečna za naš oddelek - poleg realne praktične koristi je še veliko teoretičnih osnov za nadaljevanje raziskav.