28.9.04

Tečaji iskanja po elektronskih informacijskih virih v NUK!

Ob torkih, 5., 12. in 19. oktobra 2004 v računalniški učilnici NUK, Turjaška 1 (klet). Tečaji so brezplačni!

5.10.
10:00 - 12:30 Uvod
14:00-16:00 Osnove iskanja po internetu

12.10.
10:00-12:30 Iskanje po znanstvenih bibliografijah in
citatnih indeksih
14:00-16:00 Uporaba elektronskih časopisov

19.10.
10:00-12:30 Iskanje knjig - knjigotrški katalogi,
elektronske knjige, katalogi knjižnic, nacionalne bibliografije

Prijave po e-pošti:
referalni-center@nuk.uni-lj.si
ali na tel. 01/2001 194

27.9.04

Začetek predavanj bo v ponedeljek, 4.10.2004 po urniku

Urnik je že izobešen na oglasni deski pred tajništvom!

Doc. dr. Miha Kovač bo imel govorilne ure v sredo 29.9.2004 zaradi nujne zadržanosti samo do 10.00 – 11.00 ure.

27.9.2004
Doc. dr. Miha Kovač bo imel govorilne ure v sredo 29.9.2004 zaradi nujne zadržanosti samo do 10.00 – 11.00 ure.

Tajništvo

21.9.04

Zagovori diplomskih nalog, sreda, 22.9.2004

DE REGGI MARIJA Južnič
15.9.2004 ob 14.30 uri
Vloga specialnih in univerzitetnih knjižnic v avstrijskem knjižničnem sistemu

HABJAN MOJCA Kobal
22.9.2004 ob 14. uri
Dejavniki zadovoljstva pri delu bibliotekarjev

ŠIŠKO KLAVDIJA Kobal
22.9.2004 ob 8. uri
Komunikacija bibliotekarja z uporabniki splošne knjižnice v tretjem življenjskem obdobju

KLOPČIČ KLEMEN Kovač
22.9.2004 ob 12. uri
Razvoj akviziterske prodaje knjig v Sloveniji

POLJANEC MAJA Južnič
22.9.2004 ob 13. uri
Hramba in uporaba gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija

Vabljeni!

20.9.04

Bibliotekonomija III - vprašanja

 1. Namen, pomen ISBD (CM)
 2. 5. območje pri neknjižno gradivo
 3. Kakšno je značnica če je naslov sestanka v uvodu
 4. Večji del reprodukcije in malo besedila – kakšna značnica?
 5. Katalogizacijski pravilniki

by Anamarija

Osnutek poslovnika ŠSFF

No, kot sem obljubil, sem SAM v doglednem času pripravil OBSEŽEN osnutek poslovnika. Naslednji teden bi se rad ukvarjal z prečiščevanjem besedila. Do 30.9.2004 ga moramo sprejeti! Predlogi so dobrodošli!

doc

17.9.04

BOBCATSSS 2005 in Budapest - rok za abstrakte: 1.10.2004

Deadlines for abstracts and papers[Zadnji roki za abstrakte in seminarje]
Abstracts [abstrakti]: October 1st, 2004 [1.10.2004]
Notification of acceptance [potrdilo o sprejetju]: October 15th, 2004 [15.10.2004]
Papers[seminarji]: November 1st, 2004 [1.11.2004]

Prešernove nagrade - rok za oddajo del 30. 9. 2004

Glej Glavno stran -> Filozofska fakulteta -> Prešernove nagrade

OBVESTILO O RAZPISU
Študente, ki želijo s svojimi deli sodelovati v izboru za univerzitetno ali fakultetno Prešernovo nagrado za študente za leto 2004 obveščamo, da je rok za oddajo del od 15. do 30. septembra 2004 za univerzitetno in fakultetno Prešernovo nagrado za študente.
Kandidati naj oddajo dela v glavni pisarni dekana Filozofske fakultete skupaj s prijavo. Obrazec za prijavo in vse podrobne informacije lahko študenti dobijo v glavni pisarni dekana.
Prepozno predloženih del fakulteta ne bo mogla upoštevati.
Še iz pravilnika:
Fakulteta podeli vsako leto do 20 fakultetnih nagrad [Univerzitetni: Komisija podeli največ 12 nagrad, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenimi ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.], ki so si enakovredne.
Študent, ki ga je fakulteta predlagala za Prešernovo nagrado študentom Univerze v Ljubljani, pa mu ta ni podeljena, avtomatično prejme fakultetno Prešernovo nagrado. V tem primeru lahko fakulteta podeli več kot 20 fakultetnih nagrad.

Govorilne ure pri dr. V. Zabukovec bodo v sredo 22.9.2004 od 12.00-14.00 ure.

Govorilne ure dr. Zabukovec

14.9.04

Senat FF - sreda, 15.9.2004

Na dnevni red bom uvrstil tudi razpravo o novih spletnih straneh FF. Še kakšen predlog?

13. seja Sveta OHK - danes, 14. 9. 2004 ob 13:00

V svetu OHK sodeluje tudi predstavnik študentov. Jaz sem zadržan (delam v OK BINK 12:00-14:00) in rad predlagal, da naj se kdo drug udeleži seje. Samo pokličite me na mobi.

Vabilo:
Vabim Vas na 13. sejo Sveta OHK, ki bo v torek, 14. 9. 2004 ob 13.00 uri v sobi OHK v prizidku FF.

Dnevni red:
 1. pregled predloga zapisnika 11. in 12. seje
 2. začetek študijskega leta
 3. izvajanje strateškega načrta
 4. predlog poslovnika
 5. razno
Oglasil se je tudi Miha Kovač, in predlagal, da pod točko razno uvrstimo še informacijo o gradnji novega Nuk (s posebnim ozirom na prostorsko stisko OHK) - vse potrebne materiale bo prinesel na sejo.


12.9.04

Študentska mnenja II

Habilitacijska komisija Senata FF me je zaprosila za

Mnenje študentov o pedagoškem delu:
 • dr. Marije Petek, asist., ki je zaprosila za izvolitev v naziv docentka za področje bibliotekarstva
 • dr. Irene Marinko, doc., ki je zaprosila za izvolitev v naziv docentka za področje bibliotekarstva

Prosim, da napištete čimveč konstruktivne kritike (glej spodaj).

Študentska mnenja

******
Študentsko mnenje je zelo važen sestavni del habilitacije. Mora biti zelo dobro utemeljeno. Študentsko mnenje je seveda lahko tudi NEGATIVNO! Tako profesor NE MORE biti habilitiran. In ne more podaljšati zaposlitve na fakulteti.
Pisanje študentskih mnenj je naloga, ki zahteva veliko odgovornosti tako v pristopu, kot tudi izvedbi. To je edina priložnost, da študentje izrazijo nezadovoljstvo do svojega predavatelja. Potrebuje natančne in preverjene podatke, ki zagotavljajo ustrezno objektivnost in kakovostno argumentacijo. Želel bi si, da čimveč študentov sodeluje in prispeva tudi svoje mnenje o določenem profesorju, kajti le tako je lahko mnenje dobro utemeljeno.
******

Vsak pedagoški delavec fakultete mora biti 'habilitiran' (izvoljen v naziv). Nazivi so:
 1. asistent
 2. docent
 3. izredni profesor
 4. redni profesor

Habilitacije (izvolitve) vsake 4 leta sprejema senat fakultete. Postopek habilitacije je kar zapleten:

Najprej mora pedagoški delavec zaprositi za habilitacijo.

Nato Habilitacijska komisija fakultete napiše mnenje z uporabo določenih meril (važne so točke, ki jih pridobijo z objavo ali mentorstvom).

Drugi del pa moramo prispevati ŠTUDENTJE. ŠSO (študentski svet oddelka - predsednik Primož Bevc) napiše 'predhodno' mnenje študentov o pedagoškem delu in upravičenosti za izvolitev v naziv. Pri tem si pomaga z ŠTUDENTSKO ANKETO, ki jo fakulteta opravlja vsako leto na začetku šolskega leta.

Končno študentsko mnenje pa mora napisati predstavnik študentov v ŠSFF (Študentski svet Filozofske fakultete - yours truly;).

Ta vso zbrano gradivo pošlje habilitacijski komisiji Univerze v Ljubljani. Ta komisija poročilo pregleda in poda oceno.

Na koncu pa o vsaki oceni odloča še Senat FF (katerega član sem tudi jaz;).

11.9.04

Nove spletne strani Filozofske fakultete

Moj komentar:
Is that all you can do?!

Tudi moje ime se pojavi... 3x!

zagovori diplom v septembru!

Pridite poslušat vsi, ki imate čas. To je nekaj kar čaka tudi vse nas!

8.9.04

Naredil sem bibliotekonomijo III!!

Super! No, končno je konec z 3. letnikom. Whew! No ja saj je mel precej dobrih trenutkov. Ampak vedno sem nekaj 'pustil' za september. In se počutil zelo slabo, ker je obstajala možnost, da ne naredim letnika. No sedaj je to za mano. Za vedno!..ehm, no ja verjetno.

Juhu, 4. letnik!

6.9.04

Bibliotekonomija III - danes

test št 33
Vprašanja:
 1. pomen in namen ISBD (ER)
 2. Kakšen ISBD bi uporabil za opis laboratorijske garniture?
 3. Katero splošno oznako gradiva bi uporabil za opis laboratorijske garniture?
 4. Kaj je korporacija?
 5. Kakšna je značnica za korporacijo? (ali nekaj takega)
To so ena lažjih vprašanj. Pa se mi zdi, da sem premalo pisal. Upam, da mi ne bo treba ponavljat.
Rezultati bodo najkasneje pojutrišnjem.

Držite pesti!!!

1.9.04

Zadnji vzdihljaji ŠSFF (študentskega sveta FF)

Volitve študentskih predstavnikov se bližajo!
Ker se celo leto ni nič delalo, hoče sedaj predsednica nadomestiti vse v zadnjem mesecu. Sprejeti moramo še 3 pravilnike:
 1. prodekan študent
 2. finančno poslovanje
 3. poslovnik

Prosim vse, da napišejo nekaj predlogov.

rezultati bibliotekonomije

Čestitam vsem, ki ste opravili test.
Slabo pa so se odrezali prvi in drugi letniki. Vabim vse, da se mi takoj javijo, da se zmenimo z dr. Petek, da razpiše še en rok za TEST.


Naredil sem test iz katalogizacije 3!!

Uff, tale je bil pa težak. Sem resno mislil, da ga ne bom naredil. Ampak sem ga. Sedaj imam izpit Bibliotekonomija III že 6. 9. 2004. Že čez 6 dni! Se že (pridno) učim!