4.12.07

Še ni konec...

Sprejet sem bil na podiplomski študij.

17.6.07

Še malo o ŠOU za lahko noč...

ŠOU je lep primer divje in škodljive privatizacije. V ustanovnem aktu jim piše da so samoupravno združenje - pri prehodu v demokracijo so pač enostavno ostali zunaj... Najprej so bili pač študentje v Ljubljani, ki se jim je ljubilo ukvarjat z težavami in so delali tudi kaj dobrega. Potem se je seveda začelo ustanavljati zavode (K4, Radio Študent) in počasi so si jih prigrabili v svoje roke. Kasneje pa še študentske bone. S tem so dobili ogromen kapital. Tudi tak, ki je bil pravzaprav od Univerze. Vlada se ni nikoli kaj preveč mešala, kaj delajo študente in kako si kradejo med sabo. Še več - včasih je imela od njih tudi koristi saj so lahko kadarkoli zadovoljno "sklenili dogovor" s ŠOU (čeprav so jih vsakič nategnili, ker študenti itak niso imeli pojma).
Pazit je treba tud to, da je ŠOU ustanovil ŠOS čisto nelegalno, saj nima nobene podlage za to. Samo ko so v Mariboru in Kopru študenti tudi ugotovili, da se da živeti od "samoupravljanja", so se kar združili v ŠOS.

Realna situacija je pa takšna, da lahko univerza in fakulteta za reševanje problemov sodeluje edino s Študentskimi sveti fakultet (kar je edino pravilno), ki pa jih ima ŠOU seveda pod trdo roko, da jim ne bi prevzeli denarja. ŠOU aktivno zavira študentske svete. Študentje pa spet nimajo pojma.

Normalno bi bilo, da bi ves denar od študentov (študentsko delo, razne "študentske potovalne agencije") in ves denar od države (5 miljard bivših SIT) dobila Univerza in samostojno (preko študentskih servisev) uporavljala z njim.

Edini možni partner državi je lahko Univerza, in v njenem sklopu lahko študentje vplivajo preko študentskih svetov. Študenti niso enotni pojem in je popolnoma brezpredmetno in škodljivo, da se jih tretira kot enotno telo. Zanimivi so le kot del posameznih Univerz. Zanimivo dejstvo, ki ga ŠOU skriva, je ta, da je tudi ustavno sodišče razsodilo, da ŠOU ni in ne more biti predstavnik študentov. Lahko deluje le kot "društvo" in se pravzaprav sploh ne bi smel pogajat s komerkoli. Seveda pa noben predstavnik študentov, ki to pozna in ve kakšne so rešitve ne more delovati normalno preko študentskega sveta, saj ga ŠOU hitro pospravi. Torej, dokler obstaja ŠOU, ki ima denar, študentski sveti ne morejo opravljati svojega dela.

Še anekdota:
Sam sem sodeloval na sestanku pred parimi leti, kjer smo bili člani študentskega sveta univerze Tomaž Černe, Janja Komljenovič in še en študent, kjer smo z veseljem ugotavljali rezultat odločbe ustavnega sodišča, da ŠOU ne more biti predstavnik in smo delali drzne načrte, kako bi jih lahko "uničili", ter dali ustrezno veljavo študentskim svetom. Imeli smo tudi podporo mariborskih študentov. Pa poglejmo, Janja je bila naslednje leto predsednica, Tomaž pa je letošnji predsednik ŠOU. Pač, študente se da enostavno kupiti.

13.6.07

Zagovori diplom

BOLKA MOJCA Južnič, Kobal 19.6.2007 ob 10. uri v 532
BUH BERNARDA Šauperl, Zabukovec 26.6.2007 ob 9. uri v 024
BLAŽIČ MAJA Žumer 3.7.2007 ob 10. uri v R3
ZIMŠEK SAŠA Vodopivec 3.7.2007 ob 9. uri v R3
PERGER (rojena Gregorc) KATARINA Dular 12.6.2007 ob 9. uri v 532
GREGORINČIČ TADEJA Zabukovec, Šauperl 26.6.2007 ob 14.30 uri v 024
ISKRIĆ MITJA Južnič 26.6.2007 ob 10. uri v 024
SMERKOLJ LIDIJA Šauperl 3.7.2007 ob 11. uri v R3

R3 - prizidek
024 - klet

Vsi vljudno vabljeni!

6.4.07

Konec statusa?

Osebe brez prihodkov (ZZZS)

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nimajo lastnih dohodkov in ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova. Zavezanec za prijavo oseb brez dohodkov v obvezno zdravstveno zavarovanje je občina stalnega prebivališča, ki preverja tudi pogoje za vključitev v zavarovanje. Za dodatne informacije o pogojih za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po tej zavarovalni podlagi se obrnite na pristojno občino.

Navodilo za pridobitev statusa zavarovanca po 21. točki 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
za zdravstveno zavarovanje potrebujete:
  • veljavno slovensko osebno izkaznico ali potni list (original in fotokopijo),
  • potrdilo o premoženjskem stanju, ki ga izda davčni urad izpostave občine stalnega bivališča,
  • davčno številko
Ljubljanska občina je celo pripravila obrazec.
Davčni urad Ljubljana, Izpostava Center
Adamič Lundrovo nabrežje 2 (Kresija, vhod proti Ljubljanici, 2. nadstropje)
Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure

Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo Občine Ljubljana
Dalmatinova 1 (nasproti Metalke)
Uradne ure od 8:00-12:00

10.2.07

Informacijski dan

Tudi jaz sem imel pred parimi leti čast, da sem sprejel bodoče bruce. Kar zanimivo, glede na to, da se sam informativnega dneva na BINK nisem udeležil.

Nov blog

Zdaj, ko zaključujem študij bibliotekarstva se mora temu prilagoditi tudi moj blog. Ne morem več zbirat aktualnih novic, ki se neposredno tičejo študentov bibliotekarstva na FF. Poskušal bom zbirati zanimivosti in novosti v stroki. Pravtako pa bom dal večji poudarek osebnim mnenjem o določeni problematiki.

Moja želja je, da bi nekdo drug prevzel pisanje novic za študente. Menim, da je tak način obveščanja lahko zelo učinkovit. Tako da če imate profil na blogspotu, vas lahko dodam kot pisatelja...

Zato tudi nov naslov:
http://mitja-biblio.blogspot.com

9.2.07

Naredil sem kognitivno psihologijo 2!

Super! No, končno je konec s 4. letnikom. Whew! No ja saj je mel precej dobrih trenutkov. No sedaj je to za mano. Za vedno!

Še skupni predmet moram dobiti oceno (verjetno politologija pr dr. Rizmanu)

Juhu, diploma!