21.12.08

Volitve v ŠSO

Študentje na oddelku se lahko organizirajo tako, da na volilni seji izvolijo svojega predstavnika, ki ima pristojnosti napisane v pravilniku (in teh ni malo!).

Študentje, vsak od vas ima možnost da vplivate na delo na oddelku in seveda tudi na fakulteti. Gre za tako občutljive zadeve kot so ocenjevanje profesorjev, razdeljevanje sredstev in prihodnost oddelka ter fakultete.

Zadeve so mnogo enostavnejše kot se zdi! Prosim, da tudi vi prispevate svoje mnenje o vsem! Če bo kakršnakoli kandidatura zavrnjena (npr. ker ni bila oddana pravočasno ali na "pravilen" način) bom sprožil postopke pred višjimi organi FF.

Trudil sem se vzpodbuditi diskusijo med tutorji na oddelku, pa mi ni uspelo. Diskusija

Če izvzamemo osebne diskreditacije, je bilo predlogov žal bore malo. Ne razumem, da se razpravlja brez jasno opredeljenih stališč in dejstev. Raje se spuščajo v osebna obračunavanja. S takšnim načinom diskusije študentov nihče ne bo jemal resno. Zelo sem razočaran nad "tutorji", saj sploh nimajo konkretnih podlag za svoja mnenja, niti jih ne znajo utemeljevati. Pri vsem tem, pa so se o tej zelo aktualni tematiki oglasili trije od desetih!

2 komentarja:

Mitja V. Iskrić pravi ...

Diskusija je potekala nekako takole (skrajšana oblika):

Mitja:
- ŠSO ni novost,
- akte se mora spoštovati
- postopek mora biti lažji

Borut Kirar:
- poziv o razmisleku je bil z namenom zgolj zbrati subjektivne sodbe študentov
- ali so bile prijave na razpis v preteklosti preprostejše?
- načina prijave ne gre banalizirati,

Mitja:
- Postopek je bil mnogo bolj enostaven pred leti,
- ne gre za nobeno novost,
- Razpis je v nasprotju s pravilnikom,

Borut:
- pošiljanje po priporočeni pošti je povsem v skladu z akti ŠSFF.

(ločena debata)
Nejc Vidmar:
- Meni osebno se zdi skrb gdč. Starmanove povsem upravičena
Mitja:
- dvom v upravičenost ni primeren!
- Kakšne težave?
Nejc:
- prišlo do nekih težav, da se ŠSO ni obdržal. Previdnost se mi zdi primerna, če res za nič drugega, le v izogib težavam, kakršne so bile prvič.
- v upravičenost ne dvomim!

Mitja:
- volitve v ŠSO se izvedejo na volilni seji
- vlaganje kandidatur ni potrebno
- se zdi enostavno pošiljati priporočeno pošto oz. iskati predstavnike volilne komisije?

Borut:
- Kandidaturo je potrebno oddati
- priporočeno pošiljanje kandidatur je primerno
- Kot vidite je v tem členu eksplicitno zapisano, da kandidati javijo kar na volilni seji. Še več, tudi objava razpisa ni potrebna.
- je potrdilo, ki ga prejmete ob oddaji priporočene pošiljke nepomembno?
- Kje pa je določeno kaj je institut volilne seje in kakšna so pravila le te?
- priporočeno pošiljanje pošte se zdi preprosto.

Mitja:
- priporočeno pošiljanje in objava razpisa nista potrebna. (potrditev Borutu)
- dodatna, podrobna razlaga volilne seje
- priporočeno pošiljanje pošte v primerjavi s postopkom, ki sem ga opisal zgoraj ni preprosto.

Mitja:
- odgovornim (Bibi) se ne zdi vredno prispevati nič pametnega,
- zakomplicirana narava postopka je bila uvedena samo zato, da se morebitne študente prestraši in odvrne od kandidature,
- lahko še enkrat objasnim namen in funkcijo ŠSO, kot jo vidim sam.

Biba Starman:
- puščam izbiro študentom

Mitja:
- Razpis ni jasen in je v nasprotju s pravili izvedbe volitev v ŠSO, ki so navedene v pravilniku o delovanju ŠSFF
- izbire ni

Nejc:
- (Borut ni) niti enkrat zatrdil, da je to edini pravilen način, govoril je le, da je tudi ta v skladu s pravili

Mitja V. Iskrić pravi ...

Izvedene so bile kandidature Študentskih svetov oddelkov 2008/2009. Prijavilo se je 6 kandidatov, od tega so bili štirje iz Oddelka za slovenistiko. Volitve bodo izvedene le na tem oddelku.

http://www.ssff.si/zapisniki/2008-2009/4redna.pdf

Vse moje zle slutnje so se uresničile!